Actueel nieuws

De Esch en De Linde samen een Bibliotheek op school

Het leesfeestbeest was vrijdag 30 oktober op bezoek bij de leerlingen van De Esch en De Linde. Het bezoek van dit wonderlijke dier had een heel speciale aanleiding: de opening van de Bibliotheek op school, waar alle leerlingen van deze beide basisscholen vanaf 2 november gebruik van kunnen maken.


 Nadat nog eens het enorme belang van lezen en voorlezen was benadrukt werd de nieuwe Schoolbieb met een geweldige knal voor geopend verklaard.

Met de opening van de Schoolbieb in De Essen zijn nu al vijf scholen in Oldenzaal aangesloten op deze erg nuttige voorziening voor de leerlingen. Het project de Bibliotheek op School ontmoet groot enthousiasme van de kant van de basisscholen. Na De Leemstee en De Linde De Thij zijn er in oktober nieuwe vestigingen geopend in de beide locaties van De Bongerd en nu dus in het schoolgebouw in De Essen. In alle gevallen beogen de scholen om nauw samen te werken met de Bibliotheek op het gebied van leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid.

Met de opening van de Bibliotheek op school wordt naast een brede en aantrekkelijke collectie ook deskundigheid de school binnengehaald in de vorm van een leesconsulent die samen met de leescoördinator van school activiteiten rondom lezen en mediawijsheid zal initiëren. Met de aantrekkelijke collectie en de extra activiteiten wordt het leesplezier bij leerlingen bevorderd. Want een leerling die met plezier leest, leest ook meer. En uit onderzoek is gebleken dat kinderen die meer lezen ook betere schoolresultaten behalen en er ook in hun verdere (school)carrière veel plezier van hebben.