Actueel nieuws

Bibliotheek Oldenzaal gecertificeerd én in Top 15

15 mei was een memorabele dag, met name voor de medewerkers van de Bibliotheek Oldenzaal.
Op de eerste plaats was er een officieel tintje. Al in oktober 2016 ontving de Bibliotheek bericht dat ze “op basis van bevindingen uit de audit, voldoet aan de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken”. Wethouder Vloothuis gaf het bijbehorende Certificaat een prominente plek in de hal van het gebouw.

De rapportage vermeldt onder andere “De Bibliotheek Oldenzaal is op basis van meerdere documenten en interviews te beschouwen als een goed geleide en georganiseerde bibliotheek, waar met bescheiden middelen veel bereikt wordt door te focussen op haalbare zaken.”
Deze bewoordingen worden in de praktijk bevestigd door een tweetal bronnen. 
Mark Deckers – strategisch adviseur bij Rijnbrink, de provinciale koepel van bibliotheken,  – deed onderzoek naar de beste bibliotheken in Nederland. Dit op basis van vier factoren gemeten in 2015: leden, uitleningen, bezoekers en activiteiten. Dit resulteert in een Top 15 waarbij de Bibliotheek Oldenzaal trots, de 15e plaats in neemt.
Tegelijkertijd leverde een recente rapportage van het zogenaamde ’Biebpanel’, met als thema ‘personeel’, op dat klanten van de Bibliotheek Oldenzaal bovengemiddeld positief zijn over de medewerkers. Op ‘vriendelijkheid’ wordt zelfs 100% en op ‘deskundigheid’ 94% gescoord.

Genoeg reden dus voor tevredenheid en ook reden voor iedereen die de Bibliotheek anno 2017 nog niet kent, deze eens te bezoeken.
De complete samenvatting van het Biebpanel – Personeel valt hier te lezen.