Actueel nieuws

audioboek Boudewijn Betzema

Op 11 mei trad Boudewijn Betzema af als provinciedichter van Overijssel; een titel die hij van 2015 tot en met 2017 op zich heeft genomen. De gedichten die hij in deze periode heeft geschreven, zijn gebundeld in een audioboek dat voor alle inwoners van Overijssel gratis te downloaden is. We informeren u graag over dit prachtige audioboek.

 audioboek vol gedichten
Boudewijn schreef in zijn periode als provinciedichter meer dan dertig gedichten in opdracht van provincie Overijssel. Zestien gedichten hiervan zijn gebundeld in het audioboek. Boudewijn heeft deze gedichten zelf ingesproken en Karel Tadema heeft het audioboek gecomponeerd en voorzien van achtergrondgeluiden. Met dit audioboek slaagt Boudewijn Betzema erin om op aantrekkelijke en originele wijze te laten horen hoe Overijssel hem de afgelopen jaren heeft geïnspireerd. Gedeputeerde Hester Maij van cultuur: “Wat me zo aanspreekt in het werk van Boudewijn is dat hij niet alleen heeft geschreven over zoveel verschillende maatschappelijke onderwerpen, maar dat zijn persoonlijke betrokkenheid er in door klinkt. Ik lees in zijn gedichten hoe hij geraakt is.”

gratis download
Boudewijn heeft de provincie Overijssel en haar inwoners als inspiratiebron gebruikt voor de gedichten die hij als provinciedichter heeft geschreven. Als dank daarvoor stelt hij zijn audioboek gratis ter beschikking als download. Inwoners kunnen het audioboek downloaden op www.overijsselverwoord.nl/audioboek. Het audioboek is mede mogelijk gemaakt door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken. 

Dichter bij Overijssel
Boudewijn Betzema was van 2015 tot en met 2017 Dichter bij Overijssel. In deze rol schreef hij twee jaar lang gedichten over opvallende zaken en gebeurtenissen in Overijssel. Zo schreef hij gedichten over de opening van Twente Airport, het 10-jarig bestaan van Stichting Present Deventer, ter gelegenheid van de Dag van de duurzaamheid, Nationale Dodenherdenking en over vluchtelingen. Tevens heeft Boudewijn zich ingezet voor het bestrijden van de laaggeletterdheid in de provincie. Dichter bij Overijssel maakt deel uit van Overijssel Verwoord.