Actueel nieuws

Zomerlezen!

De vakantieperiode betekent voor kinderen soms dat ze ook weken of zelfs maanden veel minder of niet meer lezen: de Zomerdip. Als gevolg hiervan daalt soms het leesniveau van kinderen met wel 2 AVI-niveau’s.

De Bibliotheek denkt in oplossingen: met het project Zomerlezen kunnen schoolklassen boeken lenen voor een extra lange periode. En natuurlijk kunnen kinderen ook gebruikmaken van de VakantieBieb: www.vakantiebieb.nl
In het kader van het project Zomerlezen worden de groepen 3 en 4 van de Oldenzaalse basisscholen uitgenodigd om - kort voor de zomervakantie - met de leerlingen boeken te lenen  in de bibliotheek. Deze boeken kunnen in de vakantieperiode thuis of op vakantie worden gelezen en hoeven pas ruim nadat de basisscholen weer zijn begonnen te worden ingeleverd.
Met het Zomerlezen (en de VakantieBieb-app) wil de bibliotheek bijdragen aan het tegengaan van het verlies aan leesvaardigheid dat ontstaat doordat kinderen gedurende weken of zelfs maanden te weinig de leesvaardigheid in de praktijk oefenen.