Mijn Bibliotheek  

Laden...

Actueel nieuws

Bert Heideman met pre-pensioen

Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest, waarvan de laatste 38 jaar als directeur van de Bibliotheek Oldenzaal  heb ik besloten om per 1 juli a.s. te stoppen met mijn werkzaamheden.

Met veel plezier heb ik leiding mogen geven aan de Bibliotheek Oldenzaal en de laatste 7 jaar daarvan gecombineerd met Twenterand. Ik meen te mogen stellen dat we erg veel bereikt hebben. De Bibliotheek Oldenzaal is een basisvoorziening in de gemeente met vele vormen van dienstverlening, die voor heel veel Oldenzalers van enorm belang is.
Zonder het fantastische team dat zich continu voor 100% inzet voor de Bibliotheek Oldenzaal was dit natuurlijk niet mogelijk geweest. Ik wil hen daarvoor en voor de geweldige samenwerking en collegialiteit dan ook heel hartelijk bedanken.

Het was een turbulente periode, zeker vanaf 2011, waarin de Bibliotheek Oldenzaal een bezuiniging van € 250.000 kreeg opgelegd. Mede als gevolg daarvan zijn we op zoek moeten gaan naar andere huisvesting en ook daar is de laatste jaren erg veel tijd en energie in gestoken. Het traject hier naar toe heeft veel langer geduurd dan in eerste instantie verwacht.

Ik ga nu weg op het moment, waarop voor de Bibliotheek een heel belangrijke periode aanstaande is: de verhuizing naar Winkelcentrum In den Vijfhoek die in de loop van 2019 gepland staat.
Ik denk dat er, met medewerking van de gemeente Oldenzaal, een fantastische bibliotheek in De Vijfhoek tot stand kan worden gebracht.

nieuw management
In het kader van de veranderingen die het bibliotheekwerk doormaakt, is het belangrijk om op grotere schaal tot samenwerking met een andere bibliotheek te komen.
Na onderzoek en diverse besprekingen heeft de Raad van Toezicht van de Bibliotheek begin dit jaar besloten een samenwerking tot stand te brengen van de Bibliotheek Oldenzaal met de Bibliotheek Hengelo/Hof van Twente.
Dat betekent dat per 1 juli wordt gestart met een gedeeld management.
Directeur-bestuurder in deze nieuwe opzet is René Siteur, de huidige directeur-bestuurder van Bibliotheek Hengelo/Hof van Twente.

Ik wil iedereen (bevolking, medewerkers, vrijwilligers, Raad van Toezicht) heel veel succes wensen. Ik hoop en verwacht dat de Bibliotheek Oldenzaal een heel goede toekomst voor de boeg heeft.