lidworden4tarieven 2018  

Voor 2018 hebben we de prijs onveranderd kunnen laten.
Het tarief  voor een betaald abonnement blijft gehandhaafd op € 49,00 per jaar. Betaling door middel van een machtiging levert u jaarlijks € 1,50 korting op. 
Het contributiebedrag sluit ook aan bij het landelijke tarievensysteem dat op termijn van kracht wordt.

termijnbetaling 
Eveneens bestaat er per incasso de mogelijkheid om uw abonnement in 4 termijnen te betalen.
Dat betekent dat er 4x per jaar een bedrag van € 12,25 wordt afgeschreven van uw rekening waarbij ook hier geldt dat bij inschrijving de eerste termijn contant (of pin-betaling) dient te worden voldaan.
Betaling in termijnen is alleen mogelijk d.m.v. een incasso waarbij de incassokorting niet van toepassing is.

10 redenen om van een betaald abonnement te profiteren

leeftijd

  

   
0 t/m 17 jaar:  gratis    
vanaf 18 jaar:      

abonnement (incl. lenen E-books)

 

 

€ 49,00

€ 47,50

€ 12,25

bij betaling 

bij betaling per incasso

bij betaling per incasso  

1 x per jaar

1x per jaar   

4 x per jaar

 e-book abonnement (alleen E-books)

 

 € 42,00

 € 40,50

 bij betaling

bij betaling per incasso  

1x per jaar

1x per jaar

 tijdelijk abonnement*

€ 15,00

voor 2 maanden

 

Bij inschrijving is contante betaling (of pinnen) verplicht.
Betaalt u de contributie verder automatisch dan is een jaarlijkse incassokorting van € 1,50 van toepassing. Deze korting geldt meteen bij inschrijving. 

 

Onze dienstverlening per abonnement op een rij:

onderdeel: jeugd volwassenen**
• gratis partnerpas (op zelfde adres) nee ja
• leentermijn 3 weken 6 weken
• aantal te lenen materialen 15 onbeperkt
• verlengen (tenzij gereserveerd) gratis; max. 2x gratis; max. 2x
• reserveren gratis*** gratis***
• niet opgehaalde reserveringen € 1,00 € 1,00
• reserveren buiten Overijssel € 3,50 € 3,50
• max. aantal openstaande reserveringen 10 10
• telaat-geld: € 0,15 per uitleendag € 0,15 per uitleendag
• muziek-cd’s /dvd's gratis - max.€ 2,00
gratis - max.€ 2,00
• muziek-cd’s /dvd's buiten Overijssel € 3,00 € 3,00
• dvd’s: € 1,00 gratis
• internet gratis; max. 1 uur per dag gratis; onbeperkt
• duplicaatpas: € 3,50 € 3,50

 Overige tarieven:

fotokopie/print A 4 zw/w € 0,10 
fotokopie/print A4 kleur € 0,50
fotokopie/print A3 zw/w € 0,20
fotokopie/print A3 kleur € 1,00
plastic boekentas € 0,20
gebruik internet voor niet-leden € 0,50 per kwartier
   

*     dit abonnement heeft de uitleenvoorwaarden van volwassenen echter met een leentermijn van 3 weken
**   voor een lid van een bibliotheek buiten Oldenzaal gelden de voorwaarden conform een jeugdabonnement
*** het maximum aantal openstaande reserveringen is bepaald op 10

 - Bij inschrijving zal het abonnementsgeld contant geïnd worden (pinbetaling is mogelijk)

- Een tegemoetkoming in de contributie kan evt. worden verkregen via het Bijdragefonds van de Gemeente Oldenzaal

- Het te laat geld gaat in op de eerste dag na de vervaldatum !

- Klik hier voor tarieven van reserveringen uit andere bibliotheken.

- Download Tarievenfolder

  Download hier de aanvullende leenvoorwaarden

- Ga hier naar bibliotheekreglement