Direct naar de inhoud

LEZEN – Alle kinderen gelijke kansen

De primaire taak van de Bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is dé basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit.

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. De Bibliotheek vindt dat kinderen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. We richten ons hierbij op de ontwikkeling van taal, leesplezier, digitale geletterdheid en mediawijsheid.

0-4 jaar

Ouders met een pasgeboren kindje kunnen in de Bibliotheek het BoekStartkoffertje ophalen. Daarin zit een lidmaatschap van de Bibliotheek, informatie over voorlezen en twee prentenboekjes. In 2019 zijn 53 koffertjes opgehaald. Daarmee is het ophaalpercentage in 2019 20%.

Voor kinderen met een taalachterstand is er de VoorleesExpress. In 45 gezinnen kwam dit jaar een vrijwilliger een half jaar lang elke week voorlezen. Ook bezochten gezinnen en vrijwilligers samen de Bibliotheek voor een kennismaking en gratis lidmaatschap om het samenlezen voort te zetten.

De Nationale Voorleesdagen stonden dit jaar in het teken van het prentenboek Een huis voor Harry van Leo Timmers. Voor peuters organiseerden we een voorleesontbijt en theatervoorstelling rond dit boek.

BoekStart en dBos 2019 OLD

4–12 jaar

Lezen is een sociaal proces. Door met anderen te praten over wat je leest, ontwikkel je je sneller en verbreedt je jouw grenzen. We hebben in de omgeving van het kind helpende volwassenen nodig om het kiezen en lezen van een boek te stimuleren, maar ook vooral het praten daarover. Dat is wat we met de aanpak van de Bibliotheek op school bereiken.

Kinderen van 4 – 12 jaar bereiken we via een basis educatieve dienstverlening en via de aanpak van de Bibliotheek op school. Sinds 2013 werken we op deze manier samen met ruim 25% van het basisonderwijs in Oldenzaal. De samenwerking begon met basisschool De Leemstee en is sindsdien uitgebreid met de Bongerd, de Esch en beide locaties van basisschool De Linde. De andere basisscholen maken nog gebruik van de reguliere dienstverlening van Bibliotheek Oldenzaal. Het is onze wens en ambitie om alle basisscholen in Oldenzaal te voorzien van een Bibliotheek op school.

Leesplezier

Landelijk onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van de Bibliotheek op school een positief effect heeft op het lezen. Kinderen boeken op deze scholen meer vooruitgang in leesvaardigheid dan kinderen op niet-deelnemende basisscholen. Ook hebben ze meer kennis van boeken, wat betekent dat ze waarschijnlijk vaker lezen in hun vrije tijd.

VoorleeswedstrijdLeescampagnes

Elk jaar doen we in de Bibliotheek en op een deel van de basisscholen mee aan grote landelijke campagnes. Zo hebben we aandacht besteed aan de Voorleeswedstrijd, de Kinderjury, de Kinderboekenweek en Nederland Leest Junior. Ook kwamen de campagnes VakantieBieb en Zomerlezen voorbij om de leesdip in de zomervakantie tegen te gaan.

Cultuureducatie

Samen met andere lokale culturele instellingen organiseerden we cultuureducatieve activiteiten rondom verhalen en kunst. Kinderen maakten kennis met de Bibliotheek tijdens de Read2mecultuurmiddagen van BoesCoolTuur. In 2019 was de Bibliotheek bovendien weer vertegenwoordigd op het kleurrijke kinderfestival Paltival.

En net als elk jaar verzorgden we een literair programma voor wisselende groepen van de basisschool in het kader van het Cultuur Educatie Platform Ceppo. In februari werkten 13 groepen 3 en 4 aan poëziealbums. En in november werden 27 groepen 1 en 2 bezocht door Deborah ter Horst met de interactieve lettervoorstelling De reis van het boek.

Ouderpartnerschap

Ouders zijn ontzettend belangrijk bij de taalontwikkeling en mediawijsheid van kinderen. Daarom stimuleren we ouderpartnerschap, zodat ouders zich thuis bewust en actief inspannen voor een motiverende lees- en mediacultuur. Dit doen we door het organiseren van een lezingencyclus in samenwerking met Loes, waarbij externe sprekers aandacht besteden aan verschillende opvoedkundige thema’s.

Mediawijsheid

3dpenDe digitalisering en de groeiende hoeveelheid informatie op internet, maakt van digitale geletterdheid ook een basisvaardigheid. Vanaf 2020 maakt digitale geletterdheid onderdeel uit van het curriculum van de basisscholen.

In samenwerking met de Bibliotheken Hof van Twente en Hengelo en het onderwijs in die drie gemeentes hebben we voortgebouwd aan een goede structuur voor een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid. Een eerste pilot is gestart op basisschool De Linde locatie De Thij.

Ook in de Bibliotheek zelf besteden we aandacht aan mediawijsheid. Zo ontvangen we veel groepen 3 en 6 voor een bibliotheekintroductie en het leren zoeken naar informatie. In de vakanties en tijdens de Week van de Mediawijsheid hebben docenten van Tetem Kunstruimte verschillende workshops uitgevoerd en deden 19 bovenbouwgroepen mee aan een spannende Chocolate Challenge.