Direct naar de inhoud

De algemene speerpunten in ons jaarplan voor 2020 zijn:

  • de Bibliotheek op school, waar de investeringsfase voorbij is,
  • digitale geletterdheid
  • ontmoeting: de Bibliotheek als kloppend maatschappelijk hart
  • ons vrijwilligersbeleid
  • ons supportersprogramma
  • het vaststellen van een nieuw meerjarenbeleidsprogramma voor de periode 2021 t/m 2024.

Daarnaast heeft elke van onze drie programmalijnen eigen speerpunten.

Jeugd & Onderwijs

Voor de programmalijn Jeugd & Onderwijs ligt in 2020 de focus vooral op het versterken en verdiepen van onze samenwerking met de scholen die meedoen met de Bibliotheek op school. Het blijft immers noodzakelijk om de schoolbibliotheken die we hebben neergezet en onze inhoudelijke samenwerking met alle leerkrachtenteams goed te borgen.

Daarnaast investeren we in activiteiten voor de jeugdige bezoekers van de Bibliotheek én hun ouders. Waarbij we deze programmering ook zoveel mogelijk willen inzetten voor de Bibliotheken Hof van Twente en Hengelo.

In 2020 krijgt ons aanbod op het gebied van digitale geletterdheid in samenwerking met de Bibliotheken Hof van Twente en Hengelo en alle onderwijspartners steeds meer vorm. Zo starten we met een pilot Samen Digitaal in het kader van de brede gezinsaanpak.

Participatie & Zelfredzaamheid

In 2020 zal er een Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek gerealiseerd worden. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Sociaal Team Oldenzaal waar de Bibliotheek ook onderdeel van uitmaakt. Met het huidige cursusaanbod en de individuele ondersteuning van het Sociaal Team stemmen we ons aanbod verder af op de wensen van de bezoekers.

Letter voor Letter zal dit jaar in Oldenzaal plaatsvinden. Dit concert – gesubsidieerd door de Provincie Overijssel en met artiesten René Karst en Carola Smit – is gericht op het bereiken van laaggeletterden. Voor de toeleiding hier naartoe is een samenwerking met het armoedepreventiebeleid gezocht. Er worden vijf partijen benaderd om met een groep mensen te komen. Tijdens en na het concert is er aandacht voor de mogelijkheden die er zijn om beter te leren lezen en schrijven.

De verhuizing van de Bibliotheek eind 2020 brengt nieuwe mogelijkheden en een modernere uitstraling met zich mee, die ingezet zullen worden om het bereik van NT1 en NT2 te vergroten.

Persoonlijke Ontwikkeling

De Bibliotheek is een kennisrijke omgeving waar mensen samen komen en dat zien we terug in de hoge bezettingsgraad van onze ruimtes. Lokale organisaties weten ons steeds beter te vinden en willen hun kennis brengen en delen in de Bibliotheek.

Uitdagingen die we voor ons hebben liggen, zijn het bereiken van doelgroepen die nog niet in de Bibliotheek komen en anderzijds hoe we de kennis en informatie die wij in de Bibliotheek hebben ook zichtbaar en toegankelijk maken buiten onze muren.

We gaan verder met het ontwikkelen van aantrekkelijke programma’s waarin maatschappelijke thema’s in samenwerking met lokale partners vanuit verschillende perspectieven aangeboden worden. Ontmoeting en dialoog worden steeds belangrijkere vormen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van individuen en de samenleving.