Bibliotheek Oldenzaal en Onderwijs

Bibliotheek Oldenzaal heeft een breed aanbod rond lezen en taal, mediawijsheid en collecties.

lezen en taal

Voor leerlingen is de ontwikkeling van leesmotivatie en kennismaking met jeugdliteratuur van groot belang. Naast de aandacht voor technisch en begrijpend lezen is aandacht voor belevend lezen en literatuureducatie essentieel. De Bibliotheek organiseert en ondersteunt tal van activiteiten op het gebied van leesbevordering zoals de Nationale Voorleesdagen, Voorleeswedstrijd, Kinderboekenweek, Read2Me, etc.
Op de onderwijspagina vindt u een groot aantal producten en diensten ontwikkeld voor het voorschools, primair en voorgezet onderwijs rond lezen en taal.

mediawijsheid

Wie aan de Bibliotheek denkt, denkt aan boeken en lezen. De laatste jaren richt de Bibliotheek zich ook steeds meer op veilig internetten, sociale media en informatievaardigheden. Dit noemen we ook wel, mediawijsheid. Slim omgaan met oude en nieuwe media en deze gebruiken. In ons aanbod ondersteunen wij graag de leerkracht en leerling als het gaat om mediawijsheid door groepsbezoeken, cursussen/workshops en andere diensten.

collecties

Het is prettig wanneer u in uw school regelmatig over nieuwe boeken en andere materialen kunt beschikken. Ter ondersteuning van het projectonderwijs bestaat er de mogelijkheid om collecties te lenen. Dat kunt u door middel van een leerkrachtabonnement of door middel van klassikaal lenen in de Bibliotheek Oldenzaal. Ook is het mogelijk om project- of wisselcollecties te huren. Door dit aanbod kunt u zo een ruimere titelkeuze aanbieden of inspringen op actuele ontwikkelingen.

terug naar onderwijs