VoorleesExpress Oldenzaal zoekt vrijwilligers

voorleesexpress

Lezen is leuk! Maar wat als je de Nederlandse taal niet goed beheerst? Dan kom je niet goed mee op school. Vrijwilligers van de VoorleesExpress zetten zich in om taalachterstand en laaggeletterdheid terug te dringen. Het doel: iedereen volwaardig en zelfstandig laten meedoen in de samenleving. Om nog meer gezinnen in Oldenzaal te helpen, zoeken we enthousiaste vrijwillige voorlezers om voor te lezen.

Of ben je liever coördinator? Ook die zijn van harte welkom

In Nederland heeft bijna 15% van de jongeren een taalachterstand. Zij hebben moeite met het begrijpen van hun schoolboeken en kunnen daardoor soms niet goed meekomen op school. Kinderen die op jonge leeftijd al een taalachterstand oplopen, kunnen dit op latere leeftijd moeilijk inhalen. Het is dan ook noodzakelijk om taalontwikkeling al vanaf jonge leeftijd te stimuleren. Jonge kinderen zijn enorm gevoelig voor taal. 15 minuten voorlezen per dag zorgt er al voor dat kinderen op latere leeftijd op school beter presteren in taal en rekenen.

Vrijwilligers lezen voor
De VoorleesExpress zet zich in om taalachterstanden en laaggeletterdheid terug te dringen. Duizenden vrijwilligers zetten zich hier landelijk voor in. De vrijwilligers van de VoorleesExpress bezoeken gezinnen thuis en lezen hier voor. Ook zoeken zij samen met ouders naar leuke manieren om taal en voorlezen een blijvende plek te geven in het gezin. Hoe meer een kind leest of wordt voorgelezen, hoe groter het leesplezier en hoe leesvaardiger de kinderen worden. Het gevolg: een betere prestatie op school, waar ze hun leven lang plezier aan beleven!

Word vrijwilliger of coördinator en help taalontwikkeling te stimuleren
We zijn dus op zoek naar enthousiaste voorlezers voor de VoorleesExpress die in het najaar van 2018 wekelijks bij gezinnen in Oldenzaal thuis willen voorlezen.
Ook zoeken we coördinatoren die tijdens een voorleesseizoen van een half jaar, vijf gezinnen en voorlezers willen begeleiden. Samen met de voorlezer en het gezin zorg je ervoor dat ouders na 20 weken zelf in staat zijn om kinderen te stimuleren in taal. Vind jij het ook belangrijk dat taalontwikkeling in jouw gemeente meer gestimuleerd wordt en wil je hier een steentje aan bijdragen? Kijk dan op voorleesexpress.nl en meld je aan!

voor meer informatie informatie of aanmelding:
 voorleesexpress@bibliotheekoldenzaal.nl