wie wordt de volgende Stadsdichter van Oldenzaal?

stadsdichterOldenzaal is op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Over een aantal maanden neemt Dennis Kamst, de huidige stadsdichter, afscheid. Hij heeft Oldenzaal dan gedurende twee jaren getrakteerd op een serie fraaie gedichten.
In juni 2018, tijdens de Midzomernacht-manifestatie in het Kalheupinkpark, zal  zijn opvolgster of opvolger worden benoemd als de vijfde stadsdichter van Oldenzaal. 

De Commissie Stadsdichter Oldenzaal roept kandidaten op voor deze eervolle functie. 

Kandidaatstellingen moeten uiterlijk 20 april 2018 binnen zijn. Deze kunnen worden gemaild aan of per post naar Bibliotheek Oldenzaal, t.a.v. Commissie Stadsdichter, Ganzenmarkt 11, 7571 CD te Oldenzaal. Daar kan het ook worden afgegeven bij de Klantenservice, ter attentie van Commissie Stadsdichter.

In de eerste helft van mei  2018 maakt de selectiecommissie een keuze uit de aanmeldingen.

Download hier het reglement

Download hier de ‘Opdracht aan de Stadsdichter’

In de commissie Stadsdichter zijn vertegenwoordigd  Impuls, Boekwinkel Broekhuis en de Bibliotheek Oldenzaal.