Nieuws uit de Bibliotheek

Fotowedstrijd ”Oldenzaal gezien door de lens van ouderen’’

In het kader van oktober - Maand van de Ouderen -  worden 20 fotografen van 65 jaar of ouder in de gelegenheid gesteld maximaal 10 foto’s in te sturen van plekken in Oldenzaal, die als zeer bijzonder worden ervaren. Bijzonder in de zin van erg fraai of zeer opvallend.

De foto’s dienen digitaal te worden gemaakt en opgestuurd. Dat kan met een (digitale) camera of mobiele telefoon. De 50 meest in het oog springende foto’s worden geselecteerd voor een expositie, die in de maand oktober in de Bibliotheek wordt gehouden.

Onderdeel van deze bijzondere activiteit is een informatiebijeenkomst in de Bibliotheek, waarbij tekst en uitleg wordt gegeven alsook de basisbeginselen van fotoshoppen (bewerken) aan de orde komen.

opgave 

Bent u 65 jaar of ouder en lijkt het u leuk mee te doen aan dit bijzondere project, geeft u zich dan voor 9 september op bij Dian van Beest van Impuls Oldenzaal: of 0541-571414

Dit project is een initiatief van de Bibliotheek, Ouderenbond KBO en Welzijnsorganisatie Impuls.