Nieuws uit de Bibliotheek

De Bibliotheek presenteert plannen voor de toekomst

De Bibliotheek presenteert plannen voor de toekomst

De nieuwe beleidsperiode 2021 – 2024 staat in het teken van de Bibliotheek als motor van een vaardige samenleving. Als Bibliotheek hebben we een centrale rol om bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen. We willen dat iedereen actief mee kan doen in onze samenleving en zich levenslang kan blijven ontwikkelen.

De Bibliotheek is allang niet meer alleen een plek om boeken te lenen. De Bibliotheek ontwikkelt programma’s met een maatschappelijke en educatieve insteek. Dat doen we onder andere door informatie toegankelijk te maken en te duiden. We zorgen voor een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en waar we je verder helpen. Een plek waar je andere mensen kunt ontmoeten en waar je nieuwe dingen kunt leren.

Dat doen we niet alleen. We werken samen met andere Bibliotheken, de gemeente en met lokale partners.

De Bibliotheek richt zich de komende jaren specifiek op deze drie strategische thema’s:

Geletterde samenleving
Het bevorderen van geletterdheid en leesplezier

Geletterdheid en kritisch nadenken dragen bij aan gelijke kansen voor iedereen op een goede toekomst in onze samenleving. Vanaf de vroegste jeugd is de Bibliotheek een essentiële partner bij het stimuleren van lezen. We ondersteunen jeugd en volwassenen bij taalvaardigheden en leesplezier.

Participatie in informatiesamenleving
Digitale inclusie en digitaal burgerschap

Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op vrijwel alle aspecten van ons leven. Als je niet in staat bent digitale middelen te gebruiken, kun je niet of minder goed meedoen in de samenleving. Ook wordt het steeds belangrijker informatie op juistheid te kunnen inschatten en interpreteren. De Bibliotheek is het lokale platform voor digitale geletterdheid en mediawijsheid. Zo zorgen we ervoor dat de beschikbare techniek en informatie voor iedereen toepasbaar is in het dagelijks leven.

Leven lang ontwikkelen
Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid

De samenleving is continu in beweging. Bijblijven vraagt voortdurende aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Dit zijn basisvaardigheden als lezen, rekenen en digitaalvaardig zijn, maar ook het doorontwikkelen van vaardigheden om bij te blijven. Een leven lang ontwikkelen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven en daarmee aan een vitale samenleving. De Bibliotheek is de verbindende en verdiepende partner voor inwoners om zich een leven lang te ontwikkelen. Voor iedereen die zich prima redt, maar ook voor mensen die meer moeite hebben om mee te komen.

Meer informatie

Wil je meer lezen over het Bibliotheekbeleid?

Klik hier voor een samenvatting van missie, visie en beleidsthema's

Klik hier voor het volledige beleidsplan

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.