Nieuws uit de Bibliotheek

Oproep: Lever bloem- en groentezaadjes in voor de Zadenbieb!

Oproep: Lever bloem- en groentezaadjes in voor de Zadenbieb!

Heb je thuis bloem- en/of groentezaden over en vind je het leuk om te doneren aan de zadenbieb? We kunnen jouw hulp gebruiken! De Zadenbieb bestaat uit een collectie met verschillende groente- en bloemzaden die je gratis kunt meenemen bij de Bibliotheek. Zo wordt jouw tuin of straat nóg groener!

Hoe lever je nieuwe zaden aan?

Lever bloem- en/of groentezaden aan in aparte enveloppen, voorzien van deze gegevens:

  • T.a.v. de Zadenbieb – Ingeborg Wind
  • De naam van de plant
  • Je eigen naam en e-mailadres.

Inleverpunten

Je kunt de enveloppen met zaadjes afleveren bij:

  • Bibliotheek Hengelo Stad, Beursstraat 34 in Hengelo
  • Bibliotheek Oldenzaal, De Vijfhoek in Oldenzaal
  • Bibliotheek Goor, De Höfte 9 in Goor
  • Bibliotheek Delden, Stadshagen 200 in Delden

Vanaf april 2024 staat de zadenbieb weer opgesteld in de Bibliotheek en kun je weer gratis zakjes met bloem- en groentezaden meenemen!

De zadenbieb is een initiatief van de Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal in samenwerking met de Natuur- en MilieuRaad Hengelo, Vereniging van Volkstuinders Delden, Stadslandbouw Hof van Twente, De Groene Loper Hof van Twente.