Website voorlezen

Rapportages Biebpanel

Resultaten 1 - 10 van 12
 • Samenvatting flitspeiling 'Lezen in de vakantie'

  Samenvatting flitspeiling 'Lezen in de vakantie'

  Gepubliceerd op: zondag 19 november 2017

  De tweede flitspeiling van 2017 ging over lezen in de vakantie.

  Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de BiebPanelleden de afgelopen zomer boeken heeft gelezen tijdens de vakantie. Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal.

  vakantielezen1

  Hoogopgeleiden en frequentere bezoekers van de Bibliotheek hebben relatief vaak papieren boeken gelezen; minder frequente bezoekers vaker e-books. Digitale luisterboeken zijn bij 55-plussers iets minder populair dan bij jongere leden.

  Leesfrequentie

  Ruim vier op de tien panelleden lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar. Dat geldt in nog sterkere mate voor vrouwen, hoogopgeleiden en niet-frequente bezoekers van de Bibliotheek. Een kleine groep leest in de vakantie juist minder dan in de rest van het jaar. Bijna de helft leest in de vakantie evenveel als in de rest van het jaar; dit geldt vooral voor zeer frequente bibliotheekbezoekers en 65-plussers.

  Gebruik Bibliotheek

  Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruik gemaakt van de Bibliotheek en dan met name door boeken te lenen bij hun eigen vestiging (ongeveer driekwart). Zoals te verwachten geldt dat vooral voor frequentere bezoekers van de Bibliotheek. Ongeveer één op de zeven panelleden heeft gebruik gemaakt van het e-bookplatformen, circa één op de tien van de VakantieBiebapp. Het e-bookplatform is vooral gebruikt door leden tot 65 jaar, hoogopgeleiden en minder frequente bezoekers. De VakantieBiebapp was het meest populair onder vrouwen en leden tussen de 35 en 55 jaar.

  Gebruik VakantieBiebapp

  Ruim de helft van de panelleden had al eerder over de VakantieBiebapp gehoord en ongeveer één op de zeven had de app ook al wel eens gebruikt. Het gebruik ligt het hoogste onder vrouwen, panelleden tot 55 jaar, hoogopgeleiden en minder frequente bezoekers van de Bibliotheek.

  Ervaringen met VakantieBiebapp

  Aan de gebruikers van de Vakantie Bieb app onder de BiebPanelleden, is gevraagd wat hun ervaringen met de app zijn. Hier zeggen veel panelleden dat ze positief zijn over de VakantieBiebapp, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen. Het grootste bezwaar tegen de app is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek.

  Een paar citaten:
  “Leuk, om een keer iets anders te lezen”, “Leuke app, het voelt alsof je een cadeautje krijgt”, “Niet zo heel veel keus”, “Prima, maar ik lees liever een papieren boek”, “Beperkte keuze boeken. Beschikbaar buiten periodes waar ik op vakantie ga”, “Graag volgende keer meer boeken”.

  Campagne VakantieBiebapp

  Hoe zichtbaar is de campagne ter promotie van de VakantieBiebapp dit jaar geweest? Aan de BiebPanelleden zijn de posters van de landelijke campagne over de VakantieBiebapp voorgelegd. Ongeveer een kwart van de panelleden geeft aan dat ze (één van) de posters al eerder hebben gezien. Vrouwen, leden tot 65 jaar en frequente bibliotheekbezoekers hebben de poster vaker gezien dan de andere leden.

  vakantielezen2.jpg
  Suggesties voor de Bibliotheek

  Wat zou de Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie (nog) aantrekkelijker te maken? Veel panelleden zeggen hier dat ze vinden dat het lenen voor de vakantie al aantrekkelijk is en dat ze tevreden zijn met de huidige situatie. Wanneer hun Bibliotheek al een langere uitleentermijn voor de zomer biedt, dan spreken leden hun waardering daarvoor uit. De meest gegeven suggestie om het lenen (nog) aantrekkelijker te maken is dan ook een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen.
  Ook noemen panelleden vaak het kunnen lenen van een groter aantal boeken tijdens de vakantieperiode en een grotere of actuelere collectie papieren boeken en e-books. Verder willen de leden graag ruimere openingstijden in de zomer, meer communicatie/reclame voor zomeracties zoals de VakantieBieb en speciale zomerabonnementen. Enkelen opteren voor een ruimere periode (bijvoorbeeld juni-september) voor de zomervoordelen die de Bibliotheek al biedt, omdat ze buiten de schoolvakanties op vakantie gaan.

  reactie

  De Bibliotheek kiest er voor om de gegeven suggesties niet op te volgen. De argumenten zijn:
  1. de uitleentermijn in Oldenzaal is regulier al 6 weken (t.o.v. 3 of 4 weken als termijn bij andere bibliotheken);
  2. door materialen van te voren extra te verlengen, worden reserveringen en andere populaire titels ongewenst lang aan de roulatie onttrokken;
  3. in Oldenzaal kan elk volwassen lid een onbeperkt aantal materialen lenen;
  4. er zijn in de zomer(vakantie) geen beperkte openingstijden van toepassing. 

  ook meedoen aan het BiebPanel? 

  Een aantal keren per jaar wordt onderzoek uitgevoerd onder onze leden via het BiebPanel.
  Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel! 

 • Samenvatting onderzoek 'Betrokkenheid bij de Bibliotheek’

  Samenvatting onderzoek 'Betrokkenheid bij de Bibliotheek’

  Gepubliceerd op: zaterdag 18 november 2017

  In het derde onderzoek van 2017 staat de betrokkenheid met de Bibliotheek centraal. In welke mate zijn Panelleden enthousiast over en betrokken bij de Bibliotheek? En hoe denken zij over hun betrokkenheid en inzet voor de Bibliotheek in de toekomst? In welke mate zien BiebPanelleden de Bibliotheek als een goed doel en hoe kijken zij aan tegen sponsoring door bedrijven?

  BiebPanelleden zeer enthousiast over de Bibliotheek

  Panelleden in Cluster Twente zijn zeer enthousiast over hun Bibliotheek, zo blijkt uit het gemiddelde ‘enthousiasme’ cijfer van 8,1. Dit cijfer is daarmee wat hoger dan in het totale Panel (7,9%) en het percentage leden dat een 8, 9 of 10 geeft (85%) is het hoogste van alle BiebPanelbibliotheken.
  In Oldenzaal is men vooral erg enthousiast vanwege het vriendelijke en behulpzame personeel; citaat:

  biebpanel betrokkenheid1 In Oldenzaal betreft het belangrijkste verbeterpunt de vindbaarheid van de materialen, of zoals een panellid het verwoordt:
  biebpanel betrokkenheid2 van de Panelleden is momenteel 8% betrokken bij de Bibliotheek
  In Cluster Twente zijn de BiebPanelleden wat vaker betrokken bij de Bibliotheek dan in het totale Panel, waar 5% van de panelleden betrokken is door te helpen of te doneren.
  BiebPanelleden uit het totale Panel zetten zich in voor de Bibliotheek omdat de Bibliotheek volgens hen belangrijk is voor de samenleving en daarom moet blijven bestaan. Men zet zich graag in voor anderen: kinderen en laaggeletterden helpen met lezen en het taalvaardig maken of ouderen die niet meer zelf naar de Bibliotheek kunnen, bijstaan. Daarnaast vindt men de betrokkenheid bij de Bibliotheek leuk door de sociale contacten die men opdoet met leesliefhebbers en medewerkers. Gepensioneerden vinden het fijn zich nuttig te maken.

  Toekomstige inzet voor de Bibliotheek
  Ongeveer 16% (cluster Twente) zou zich in de toekomst (waarschijnlijk) in willen zetten voor de Bibliotheek.
  In Oldenzaal zien we een relatief grote bereidheid, met respectievelijk 25% en 23%.

  De terreinen of thema’s waar men zich in de toekomst voor wil inzetten, zijn:
  Oldenzaal:

  • - tegengaan van laaggeletterdheid 42%
  • - lezen bij kinderen 34%
  • - activiteiten voor ouderen 30%

  Donaties zijn minder aantrekkelijke manier van ondersteuning. Slechts 3% zou de Bibliotheek financieel willen ondersteunen, al zou een derde dit ‘misschien’ willen doen. Dit geld zou dan vooral besteed moeten worden aan leesbevordering bij jeugd (Cluster Twente: 56%  / Oldenzaal: 59%) tegengaan van laaggeletterdheid (cluster Twente: 50% / Oldenzaal: 36% ) en eenzaamheid (cluster Twente: 34% / Oldenzaal: 45%, alsmede aan de collectie (cluster Twente: 34% /Oldenzaal: 41%)

  de Bibliotheek als goed doel en sponsoring
  Vier op de 10 panelleden zien de Bibliotheek als een soort ‘goed doel’; een derde ziet dat niet zo.

  Ruim een derde van de panelleden vindt sponsering (door commerciële bedrijven) niet passend, een derde wel.
  In Oldenzaal is de groep die sponsering niet passend vindt, relatief groot: 48% versus cluster Twente 28%.
  Leden die de Bibliotheek als goed doel of sponsering (door commerciële bedrijven) niet vinden passen, geven vooral aan dat dit de onafhankelijkheid van de Bibliotheek zou aantasten. En dat het een taak is voor de overheid om ervoor te zorgen dat de Bibliotheek blijft bestaan.
  Ook bij de open antwoorden worden dit soort reacties vaak weergegeven.
  biebpanel betrokkenheid3De panelleden die sponsoring passend vinden, vinden wel dat er voorwaarden zijn aan de sponsor. Ze noemen dan vooral dat de doelstellingen in lijn moeten zijn met die van de Bibliotheek, dat ze neutraal zijn en zich niet inhoudelijk mogen bezighouden met de collectie, dat het ‘fatsoenlijke’ bedrijven zijn en volgens sommigen bij voorkeur iets te maken hebben met ontwikkeling en lezen.

  ook meedoen aan het BiebPanel?

  Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. 
  Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

 • Rapportage doelgroeponderzoek ouders met jonge kinderen

  Rapportage doelgroeponderzoek ouders met jonge kinderen

  Gepubliceerd op: dinsdag 04 juli 2017

  Doelgroeponderzoek – ouders van jonge kinderen
  In het eerste doelgroeponderzoek van 2017 staan ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar centraal. We kijken hierbij naar de
  interesses en leesgedrag (hoofdstuk 1), voorlezen (hoofdstuk 2), kennis over taalontwikkeling (hoofdstuk 3), kennis over het aanbod
  van de Bibliotheek (hoofdstuk 4) en de voorkeuren en behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek (hoofdstuk 5).

  Onderzoeksvraag van dit doelgroepenonderzoek:
  Hoe kan de Bibliotheek ouders van jonge kinderen 0-4 jaar (beter) aan zich binden?

  Klik hier om de rapportage in te zien.

 • samenvatting flitspeiling belastingdienst

  samenvatting flitspeiling belastingdienst

  Gepubliceerd op: dinsdag 06 juni 2017

  Achtergrond
  In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten op totaal BiebPanel niveau weer. In de grafieken zijn ook de resultaten op Bibliotheekniveau of Clusterniveau terug te vinden. In de tabellen staan daarnaast uitsplitsingen naar subgroepen voor uw Bibliotheek/Cluster.

  Kennis aanbod belastingspreekuren
  Ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel denkt dat ze bij de Bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. We zien daarbij geen grote verschillen in subgroepen.

  Passendheid bij de Bibliotheek
  Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.

  flitspeiling beastingdienst1
  Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (ruim een derde) bij de Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Panelleden van 35 jaar en ouder en hoger opgeleiden vinden dit relatief vaak passen. Lager opgeleiden geven bij deze vraag relatief vaak aan het niet te weten. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de Bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.

  Dit zijn diensten die ik niet perse verwacht van een bibliotheek, maar ik vind het wel mooi dat ze aangeboden worden vanuit maatschappelijke betrokkenheid.” “Belastingaangifte is zo algemeen dat ik de bibliotheek een heel geschikte openbare ruimte vind om hulp bij het invullen te bieden. Voor ondersteuning van vragen over andere overheidsverplichtingen zijn er volgens mij voldoende organisaties al beschikbaar. Bijvoorbeeld de gemeente zelf of een juridisch loket etc.”

  Gebruik belastingspreekuren
  Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet. Mannen en hoger opgeleiden geven relatief vaak aan er geen gebruik van te willen maken omdat ze de belastingaangifte zelf doen. Lager opgeleiden worden vaker al geholpen door andere mensen of instanties.

  Bekendheid campagne
  Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest? Circa één op de tien
  heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien
  te hebben dan minder frequente bezoekers. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we naar voren komen dat veel
  panelleden de Bibliotheek in de afgelopen weken niet hebben bezocht en daarom de posters niet hebben kunnen zien. Ook geven
  enkele panelleden aan dat ze met een gericht doel naar de Bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen.

 • Samenvatting onderzoek 'Medewerkers van de Bibliotheek’

  Samenvatting onderzoek 'Medewerkers van de Bibliotheek’

  Gepubliceerd op: maandag 24 april 2017

  Met de samenvatting van dit onderzoek geven we u inzicht in de tevredenheid en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de medewerkers van de Bibliotheek. Wat gaat er goed en wat zijn eventuele verbeterpunten als het gaat om de medewerkers?

  algemene bevindingen voor het cluster Twente zijn:

  • er is vaak contact met medewerkers, leden zijn soms positief verrast door de medewerkers;
  • hoge tevredenheid over medewerkers;
  • de ‘ideale’ bibliotheekmedewerker wordt getypeerd als (3 belangrijkste kernwoorden):  vriendelijk, deskundig en behulpzaam;
  • leden hechten veel belang aan aanwezigheid medewerkers;
  • leden redelijk positief over onbemande uren

  Op al deze onderdelen zijn de resultaten voor - de medewerkers van - de Bibliotheek Oldenzaal (boven)gemiddeld positief.

  Hartelijk dank voor uw reacties!

  contact met medewerkers
  Bijna alle leden van Cluster Twente hebben weleens contact met medewerkers tijdens hun bezoek aan de Bibliotheek. Dit contact gaat dan vooral over de vindbaarheid van materialen, n.l  60% van de vragen betreft ‘vindbaarheid’  

  reactie
  In een eerder BiebPanelonderzoek uit 2016 naar de ‘algemene tevredenheid’ kwam ook naar voren dat leden gematigd positief zijn over de vindbaarheid van materialen.
  Oldenzaal: in de nieuwe situatie in De Vijfhoek zal hier bij de indeling en inrichting aandacht aan worden besteed.
  Ook de nieuwe catalogusmodule biedt een betere, visuele, weergave van de materiaalsoort en plaatsing.  

  In Cluster Twente maken leden iets meer dan gemiddeld in het Panel contact met medewerkers voor een gezellig praatje, vooral in Twenterand, Oldenzaal en Hof van Twente.
  Landelijk Panel, respectievelijk cluster Twente: De resultaten 25% resp. 29%
  Oldenzaal: 42%
  In Oldenzaal betreft het contact relatief vaak achtergrondinformatie over een activiteit of bijeenkomst, n.l 29% t.o.v. 14% voor het cluster Twente en 8% bij het hele Panel  

  reactie
  Deze respons is mede van belang waar het de bezetting in de frontoffice betreft. De Frontoffice / klantenservicebalie is een plek waar ook (de) vragen betreffende het aanbod van de maatschappelijke en educatieve Bibliotheek - terecht komen. Hier vindt tevens de kaartverkoop van activiteiten, inschrijvingen voor cursussen etc. plaats en wordt wegwijs geboden aan bezoekers van het Taalpunt, inloopmiddagen en deelnemers van de Voorleesexpress.  

  oordeel bibliotheekmedewerker
  medewerkersv2
  De algemene tevredenheid is d.m.v. een speciale analyse onderzocht. Daaruit blijkt dat 3 eigenschappen het meest van invloed zijn v.w.b. de algemene tevredenheid van de bibliotheekklant: ‘vriendelijk’, ‘deskundig’ en ‘meedenken met de klant’.
  Ruim negen op de tien leden zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Leden van Cluster Twente zijn vooral zeer positief over de vriendelijkheid, de communicatieve vaardigheden en de deskundigheid van de medewerkers.

  In Oldenzaal bedragen deze percentages:
  vriendelijkheid: 100% (als enige binnen Twente!) t.o.v. 95% in Twente;
  communicatieve vaardigheden: 92% t.o.v. 90 % in Twente;
  deskundigheid: 94% t.o.v. 89% in Twente.  

  Leden zijn het minst tevreden over de medewerkers wanneer het gaat om zelf het initiatief nemen om bezoekers te helpen. Dit aspect heeft een, weliswaar kleine, invloed op de algemene tevredenheid maar is zeker van belang bij de transitie van klassieke naar maatschappelijke Bibliotheek.  

  reactie
  Het is goed hier aandacht aan te besteden in het HRM-proces bij de ontwikkeling van verandering en verbreding van de klassieke Bibliotheek naar een maatschappelijk educatieve Bibliotheek.  

  In Oldenzaal is één aspect opvallend t.o.v andere bibliotheken; men is het minst tevreden over ‘optreden bij ongewenst gedrag’: 52% is tevreden t.o.v. 60% in Twente.
  Dit aspect komt ook terug bij de open vraag “Denkt u even terug aan een moment waarop u teleurgesteld was in een bibliotheekmedewerker. Wat maakte dat u minder tevreden was?” Er werden daar 11 reacties gegeven waarvan en er 3 betrekking hebben op ‘het optreden tegen lawaaige kinderen’.
  Mogelijk speelt hier de akoestiek van het gebouw – zeker op rustige tijden – een rol.  

  aandachtspunten:

  1. dient hier nog op ingespeeld te worden in de huidige situatie? Zo ja, hoe?
  2. bij de antwoorden op deze open vraag, is een expliciete klacht geformuleerd:

  Het was 9.45 uur en ik wilde een geleend boek verlengen. Ik kreeg de melding op het uitleenscherm dat ik me moest wenden tot de infobalie. Hier zat niemand omdat het tot 10.00 uur zelfbediening is. Toen ben ik ik naar een dame gelopen die in de ruimte met de ingeleverde boeken zat en heb gevraagd of zij me kon helpen. Bot antwoorde ze dat het tot 10.00 uur zelfbediening was. Gewacht tot 10.00 uur met mijn jonge dochter van 2 die mee was (dan kan een kwartier lang duren) en vervolgens was het een kwestie van 1 druk op de knop. Dat heb ik ervaren als onnodig wachten omdat ik in de veronderstelling ben dat de gevraagd medewerker dit ook had kunnen doen gezien de eenvoudige handeling die er nodig was.
  Niet zozeer deze klacht zelf behoeft aandacht, maar wel dergelijke situaties tijdens onbemande uren. In dergelijke gevallen moet structureel beter voorzien worden in ‘1e hulp’.

  onbemanden uren – (meer) openingsuren
  Opvallende score geeft de vraag “in hoeverre vindt u het belangrijk dat er altijd een medewerker aanwezig is om te helpen?”
  In Oldenzaal geeft 67% aan dit (heel erg) belangrijk te vinden, t.o.v. 84% in Twente.
  Deze score staat duidelijk in relatie tot de reactie op de vraag “Wat vindt u van het idee dat er niet altijd een medewerker in de Bibliotheek aanwezig is, maar dat de Bibliotheek daardoor wel ruimere openingstijden heeft?”
  In Oldenzaal vindt 62% dat (zeer) goed t.o.v. 42% in Twente.

  reactie
  Bij een eventuele afweging sec, d.w.z. (meer) bemande uren of meer openingsuren, lijkt bij het Panel de voorkeur te bestaan voor de tweede optie.    

  aandachtspunt

  aangezien het overgrote deel van de Panelleden aangeeft vaak contact te hebben met medewerkers en “veel belang hechten aan aanwezigheid medewerkers” in combinatie met het feit dat 60% van de vragen de vindbaarheid van materialen betreft, is het echter ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uitbreiden van onbemande uren.
  Mogelijk kan in de toekomst de rol van een vrijwillige gatsvrouw/-heer hierin deels voorzien.  

  ook meedoen aan het BiebPanel?
  Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal; twee keer in de vorm van twee beknopte peilingen, zgn. ‘flitspeilingen’ en twee keer een regulier onderzoek.
  Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel! 

  medewerkersv3

 • Samenvatting onderzoek 'Toekomst van de Bibliotheek’

  Samenvatting onderzoek 'Toekomst van de Bibliotheek’

  Gepubliceerd op: maandag 06 februari 2017

  Met de samenvatting van dit onderzoek geven we u inzicht in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek bieden, welke bibliotheekconcepten spreken aan en op welke manier willen leden zelf actief zijn in de Bibliotheek?
  Door in de vragenlijst zowel open vragen op te nemen als concrete ideeën en concepten, is geprobeerd zoveel mogelijk input van de panelleden naar voren te halen.
  Het is een abstracter onderwerp en biedt daarmee wat minder concrete aanbevelingen en handvatten voor acties op korte termijn. Het geeft wél inzicht in de verwachtingen en
  ideeën van leden over de Bibliotheek van de toekomst. En in hoeverre deze aansluiten bij de transitie naar een educatieve en maatschappelijke Bibliotheek.

  Voor de Bibliotheek Oldenzaal geven aangedragen ideeën en wensen, een basis om nader in gesprek te gaan v.w.b. nieuw beleid richting de (nieuwe) Bibliotheek In de Vijfhoek.
  Hartelijk dank voor uw reacties!

  wat moet de Bibliotheek bieden over 10 jaar?
  Aan BiebPanel-leden is de open vraag gesteld: “Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?”.
  De huidige leden in het totale BiebPanel én in Cluster Twente willen over 10 jaar nog steeds een Bibliotheek waarin boeken centraal staan. Veel leden zeggen specifiek dat ze hechten aan (een breed en actueel aanbod van) papieren boeken. Maar ook een ruimer en
  actueler aanbod van e-books is voor veel leden een voorwaarde om in de toekomst gebruik te blijven maken van de Bibliotheek.
  toekomst v1

  leden van Cluster Twente

  • als het gaat om boeken zeggen leden dat de Bibliotheek gewone, papieren, boeken moet blijven aanbieden;
  • vele leden noemen een groot aanbod e-books als wens voor de toekomst;
  • leden geven verschillende zaken aan met betrekking tot de ruimte: een gezellige, café-achtige ruimte waar veel informatie beschikbaar is; horecafaciliteiten; leeszaal met comfortabele stoelen en goede verlich- ting; rustige ruimte met zitmogelijkheid; open; licht; sfeervol; multifunctioneel; stil; ruimtelijke inrichting; stilte- en  studieplekken en flexibele werkplek -ken voor zzp’ers, etc.;
  • ook noemt men regelmatig dat de Bibliotheek  een ontmoetingsplek moet zijn: een open, gezellige plek, meer ruimte voor ontmoeting en gesprekken, ruimte met mogelijkheid voor digitaal werken, tijdschriften en mogelijkheid om wat te drinken, etc.;
  • leden noemen ook allerlei zaken m.b.t. digitalisering, zoals meer digitale apparaten, digitale interactieve informatie op allerlei gebieden, digitale leeromgeving, alles digitaal en online te downloaden, meer tablets, en dergelijke.

   In Oldenzaal springen de termen ‘gezellig’ en ‘ontmoeting(splek)’ er uit als het gaat om het aantal keren dat deze termen genoemd worden.  relevantie van de Bibliotheek over 10 jaar

  Aan de Paneleden is een twintigtal opties voorgelegd.
  Leden in Twente hebben meer interesse voor sociale contacten/mensen ontmoeten dan gemiddeld in het Panel: 74% in cluster Twente t.o.v. 68% in gehele Panel. Vrouwen hebben voor allerlei zaken meer belangstelling dan mannen, zoals cursussen op het gebied van hobby (75% t.o.v. 72%), activiteiten voor kinderen en ook voor vluchtelingen helpen. 

  Het hoogste scoren:
  Oldenzaal:
  1. ‘het ‘boeken lenen’: 99%. Oldenzaal is daarmee de hoogste binnen het  Cluster Twente, wat als geheel 97% ‘ja’ zegt op dit onderdeel;
  2. ‘leestips en inspiratie’: 89 % (t.o.v. 87% in Twente);
  3. ‘kranten of tijdschriften lezen’: 88% (t.o.v. 82% - Twente);
  In Oldenzaal is er meer belangstelling voor cursussen voor werk/studie dan elders, n.l. 80% t.o.v 75% in Twente.

  reactie:
  laatst genoemde thema staat binnen het huidige beleid centraal. Dit resultaat is extra reden om dit onder de aandacht te houden.
  Ook hebben relatief veel leden, bijna tweederde, belangstelling voor hulp bij het invullen van formulieren (gemeente, belasting e.d.); in Oldenzaal 68% t.o.v. 63% Twente.

  reactie:
  De Bibliotheek Oldenzaal biedt al sinds 2014, samen met de gemeente, de cursus ‘Digisterker - leer omgaan met digitale loketten van de overheid’, aan.
  M.b.t. hulp bij invullen van belastingformulieren, is er in Oldenzaal sprake van een zgn ‘groeimodel’. Er wordt lokaal al veel dienstverlening geboden op dit terrein; de Bibliotheek zal voorlopig een aanvullende rol spelen.

  In Oldenzaal wordt bovengemiddeld relevantie gegeven aan:
  - nieuwe gadgets/ technische apparaten uitproberen: 57% t.o.v. 50% - Twente;
  - uitleencentrum voor apparaten of meubilair: 46% t.o.v. 40% - Twente.

  reactie:
  beide onderdelen worden meegenomen in de te maken keuzes bij - de invulling van - de ruimtes na de verhuizing naar de Vijfhoek.

  bibliotheekconcepten van de toekomst

  Meest aansprekende toekomstconcepten zijn een Bibliotheek die zich richt op lezen en informatie (95%), en op persoonlijke ontwikkeling (83%).
  Voor driekwart (76%) leden in cluster Twente is een Bibliotheek aantrekkelijk, die zich vooral richt op ‘ontmoetingen verblijf’.
  Oldenzaal scoort op persoonlijke ontwikkeling hoger, nl. 89%. Op onderdeel ‘ontmoeting en verblijf’ is dit juist lager, nl.70%

  reactie: 
  voor de Bibliotheek Oldenzaal geeft dit bruikbare informatie bij beleidskeuzes die we gaan maken m.b.t. de Bibliotheek In den Vijfhoek.

  participatie van de leden

  Tweederdevan de leden ziet (misschien) een bepaalde actieve rol voor zichzelf in de Bibliotheek van de toekomst. Dat is net wat meer dan in het totale Panel.
  In Oldenzaal is de participatie-intentie relatief het hoogst (76% t.o.v. 60% Twente).

  Antwoorden op de vraag “Op welke manier zou u dan (misschien) actief kunnen of willen zijn in de Bibliotheek?” leveren in Oldenzaal een aantal reacties op die opvallend vaker gegeven worden. Het betreft:
  - (mijn) kennis en ervaring delen of anderen mij met hun kennis;
  - informatie verstrekken;
  - coördinatie van (al dan niet) fysieke hulp bieden of vragen, b.v. in vorm van WeHelpen.nl;
  - ruimte gebruiken voor maken muziek, andere hobby’s of sollicitatieclub;
  - praten en leren over de participatiesamenleving;
  - voorlezen;
  - deelname aan leesclubs, workshops en lezingen (in die volgorde).
  ontmoeting v5
  Ook meedoen aan het BiebPanel? 

  Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. 
  Twee keer met een regulier onderzoek en twee zogenaamde ‘flitspeilingen‘. Deze zijn kort en actueel van karakter.

  Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

  Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt! 

  toekomst v4toekomst v3

   

 • Samenvatting onderzoek 'Collectie & informatiefunctie’

  Samenvatting onderzoek 'Collectie & informatiefunctie’

  Gepubliceerd op: dinsdag 25 oktober 2016

  Ín de samenvatting van dit onderzoek wordt een actuele weergave gedaan van de gewenste omvang en actualiteit van de collectie, de voorkeuren met betrekking tot de collectie, het reserveren van materialen en de informatiefunctie van de Bibliotheek.

  algemene reactie
  In het algemeen kan gesteld worden dat de resultaten van dit onderzoek bij de Bibliotheek Oldenzaal, geen opzienbarende afwijkingen – in positieve dan wel negatieve zin – laten zien.
  We doen in deze samenvatting dan ook voornamelijk verslag van de constateringen, waarbij speciale aandacht uitgaat uit naar de items waar de wensen van het panel (sterk) afwijken van de actuele praktijk.
  Deze samenvatting wordt ook verstrekt aan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de lokale profielen, Hartelijk dank voor uw reacties!

  collectie
  CCT en lokale beleid
  Oldenzaal maakt gebruik van de diensten van het CCT, Centraal Collectionerings Team; dit team draagt zorg voor het uitvoeren van de collectievorming voor een (groot) aantal bibliotheken in Overijssel en Gelderland, aan de hand van collectieprofielen die door die bibliotheken – individueel - zijn opgesteld. De voortgang wordt gemonitord aan de hand van maandelijkse voortgangsrapportages die cijfermatig inzicht geven in ontwikkelingen m.b.t. omvang van de collectie en budgetbewaking.

  Kern van het Collectieplan Oldenzaal is dat weinig gevraagde materialen ook minder direct ter beschikking van de klanten hoeven te staan en dus door bibliotheken gezamenlijk - in de vorm van de provinciale samenwerkinscollectie - kunnen worden aangeboden.
  Verder moet de collectie voldoen aan het uitgangspunt van een zo volledig mogelijke collectie, die voldoet aan de kwalitatieve eis van pluriformiteit.     

  Panelleden van Cluster Twente hechten vooral belang aan informatieve boeken, spannende boeken en literaire romans. Overall zijn leden tevreden over de omvang van het aanbod; wel vindt een kwart het aanbod informatieve boeken te beperkt. Men is redelijk tevreden over de actualiteit van de collectie.

  omvang
  Wat betreft de omvang van de collectieonderdelen, zijn er afwijkingen – zowel negatief als positief – te constateren bij:

  • kranten:                 Oldenzaal 100% ‘goed’  t.o.v. 92% cluster Twente;
  • tijdschriften:           Oldenzaal 91% ‘goed’ t.o.v. 84 % cluster Twente;
  • literaire romans:     Oldenzaal 80% ‘goed’ t.o.v. 86% cluster Twente.

  smal of breed aanbod
  Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?
  1. een klein, smal, aanbod, veel actuele titels; Oldenzaal: 54% t.o.v. 49% Twente of
  2. groot, breed, aanbod, weinig actuele titels; Oldenzaal: 43% t.o.v. 36 % Twente.

  voorkeur
  Op de vraag “als ik verantwoordelijk zou zijn voor de collectie, dan zou ik me richten op…”, valt op dat in Oldenzaal, panelleden vooral hechten aan het belang (voorkeur voor) van ‘spannende boeken’: 58% t.o.v. 47% in Cluster.
  Als het gaat om informatie(ve boeken) gaat de interesse vooral uit naar:
  Oldenzaal: 1. vakantie en reizen (56%)
                  2. geschiedenis (52%)

  reactie: deze percentages worden onder de aandacht gebracht van de lokale medewerkers die de individuele collectieprofielen ‘beheren’. 
  Deze kunnen naast actuele collectie-omvang, de aanschaf- en uitleencijfers worden gelegd, ter vergelijking.

  uitleentermijn
  Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan - Korte versus normale uitleentermijn
  1. korte uitleentermijn, actuele titels vaker beschikbaar; Oldenzaal: 48% t.o.v. 39 % Twente;
  2. normale uitleentermijn, actuele titels minder beschikbaar: Oldenzaal: 44% t.o.v. 50 % Twente.

  aandachtspunt: in Oldenzaal is de uitleentermijn 6 weken t.o.v. – in de meeste situaties – in Twente, 4 weken. Het is (dus) lastig te bepalen wat de panelleden in Oldenzaal als begrip bij ‘kort’ of ‘normaal’ hebben.

  reserveren
  Leden van het Cluster Twente reserveren vaker dan het landelijke Panel; veelal gebeurt dit van huis uit.
  In Oldenzaal zijn leden het meest tevreden over het reserveren van materialen (98%). 
  Een behoorlijke groep, namelijk een derde, geeft aan dat ze een indicatie zouden willen hebben van de wachttijd voor een bepaalde reservering.
  reactie vanuit CCT: “klanten kunnen inderdaad zelf niet zien hoelang men moet wachten. Dit heeft met name te maken met het feit dat gereserveerde titels uit alle collecties in de provincie worden betrokken, waarbij bibliotheken verschillende uitleentermijnen hanteren”.
  Technisch is dit dus onmogelijk, er kan  – per bibliotheek – hooguit een streeftermijn, als maximale wachttijd bepaald worden.
  n.b. gemiddeld genomen wordt er per 3 à 5 reserveringen  - afhankelijk van de – te verwachten populariteit van de betreffende titel – een extra exemplaar aangeschaft.

  informatiefunctie (zie ook ‘collectie’ – ‘voorkeur’)
  Op de vraag “Als u voor informatie naar de bibliotheek gaat, wat zijn dan de voordelen om voor deze informatie naar de bibliotheek te gaan?” scoort:
  1. “de laagdrempeligheid van de bibliotheek” en
  2. “het is prettig om informatie in de vorm van een boek te kunnen (na)lezen” 
  het beste.

  Bij: “Als u in de Bibliotheek informatie zou zoeken, hoe zou u dat dan het liefste doen?”, scoren het hoogste:
  1. “zelf zoeken in informatieve boeken en tijdschriften” en
  2. “vragen stellen aan een medewerker”.

  Bij de digitale informatiebronnen gaat de grootste belangstelling uit naar de Consumentengids online en de Krantenbank. 
  reactie aangezien de landelijke krantenbank - vanwege hoge kosten - niet meer ingekocht wordt, worden in Oldenzaal de digitale abonnementen toegankelijk gemaakt op de pc’s in de Bibliotheek. Bovendien wordt er provinciaal onderzoek gedaan naar een alternatief voor de krantenbank, b.v in de vorm van Pressreader.

  Collectie informatiefunctie f2Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt! 

  Ook meedoen aan het BiebPanel?
  Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

 • Samenvatting onderzoek 'Klanttevredenheid’

  Samenvatting onderzoek 'Klanttevredenheid’

  Gepubliceerd op: woensdag 20 juli 2016

  Het eerste BiebPanel-onderzoek van 2016 gaf een overall inzicht in de waardering van de diensten van de Bibliotheek.
  Hartelijk dank voor uw reacties!

  Klanttevredenheid over de diensten van de Bibliotheek
  De algehele tevredenheid over de bibliotheken van het Cluster Twente is groot; de zgn. ‘Net Promotie Score’(NPS*) bedraagt 40 t.o.v. 28 (=totale landelijke Panel).

  Ook over de afzonderlijke onderdelen van de dienstverlening zijn de panelleden veelal positief; het meest tevreden zijn ze over:
  • de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers;
  • de uitstraling van het gebouw (vooral de Bibliotheek Hengelo);
  • de openingstijden;
  • de inrichting van en de sfeer in de Bibliotheek;
  • de prijs-kwaliteitverhouding van de abonnementen;
  • de collectie romans en leesboeken.

  De aandachtspunten worden hieronder, per categorie, beschreven:
  gebouw: pc’s, mogelijkheid om te kunnen studeren/werken, wifi en horeca is soms voor verbetering vatbaar

  Oldenzaal:
  - mogelijkheid om te kunnen studeren/werken: 64% tevreden t.o.v. 70% cluster Twente;
  Intussen (het onderzoek vond plaats in januari) is hier verbetering in gekomen in de vorm van een drietal extra tafels plus stoelen, op de 1e verdieping. Deze bieden een rustige plek.
  - de voorzieningen in de bibliotheek om te eten en/of te drinken: 36% tevreden t.o.v. 71% cluster Twente

  reactie: een te verwachten verhuizing/herinrichting, zal op beide fronten, een nog meer optimale situatie (moeten) opleveren.

  collectie
  De collectie krijgt een goede beoordeling in Twente. Over de collectie romans, de collectie tijdschriften en kranten, de actualiteit van de collecties in het algemeen en de beschikbaar- heid van de materialen zijn Twentse panelleden iets positiever dan het totale Panel.
  In Oldenzaal is men iets negatiever over de tijdige beschikbaarheid van nieuwe titels. Dit komt met name in de ‘open antwoorden’ tot uitdrukking.
  reactie: er wordt - binnen de mogelijkheden – ook op provinciaal en landelijk niveau hard aan gewerkt om tijdige beschikbaarheid te realiseren.

  communicatie
  De verschillende aspecten van de communicatie worden goed beoordeeld. De klantvrien- delijkheid en de deskundigheid van de medewerkers scoort in Twente zelfs nog beter dan het totale Panel en dat met name in cluster Oldenzaal!
  Opvallend is de onbekendheid van de Bibliotheek app; in Oldenzaal is deze bij 57% van de respondenten onbekend.
  reactie: het is een aandachtspunt om hierover meer en beter te communiceren, b.v. op de website, nieuwsbrief en/of uitleenbonnen, etc.

  service
  De verschillende service aspecten worden door de panelleden uit Twente goed beoordeeld. De georganiseerde activiteiten worden hier beter dan in het totale Panel gewaardeerd.

  digitaal lezen
  Driekwart van de panelleden is bekend met het feit dat de bibliotheek e-books aanbiedt en beschikt over een ‘device’ om boeken op te kunnen lezen. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde bekendheid in het Panel.

  Een derde van de potentiële gebruikers, geeft aan e-books via de Bibliotheek te willen lenen, al blijven veel mensen een sterke voorkeur houden voor papieren boeken. In de open vraag geven veel panelleden aan dat ze wel zouden overwegen het portal te gebruiken, als het aanbod actueler en groter zou zijn, de manier om e-books te downloaden duidelijker zou zijn en als het aanmaken van een account makkelijker zou zijn.
  reactie: deze uitkomsten en aandachtspunten worden met de KB, de aanbieder van het e-book platform, gedeeld.

  samenvatting klanttevredenheid
  Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

  Ook meedoen aan het BiebPanel?
  Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

  *NPS = NPS is een instrument dat met één cijfer laat zien hoe goed een organisatie presteert en hoe hoog de klantloyaliteit is.

   

   

 • Samenvatting onderzoek 'Activiteiten en samenwerkingspartners’

  Samenvatting onderzoek 'Activiteiten en samenwerkingspartners’

  Gepubliceerd op: vrijdag 22 april 2016

  Het vierde BiebPanel-onderzoek van 2015 ging over activiteiten en samenwerkingspartners van de Bibliotheek en de beoordeling daarvan door het Panel.
  Hartelijk dank voor de antwoorden!

  Activiteiten Bibliotheek Twente
  De activiteiten die de bibliotheken in het cluster Twente organiseren, worden door bezoekersgoed beoordeeld. Men gaat vooral om informatie te krijgen en voor de persoonlijke ontwikkeling.

  Samenwerking Bibliotheek en partners
  Leden van de bibliotheken in Twente zien zeker de waarde van samenwerking met partners, nog meer voor de samenleving dan voor zichzelf.
  Deze quote van een panellid over de toegevoegde waar- de van de Bibliotheek,
  geeft dat treffend weer:

  “Dat de samenleving via een laagdrempelige ingang, toegang krijgt via de bibliotheek naar andere instellingen”.

  Dit geldt zeker voor de Bibliotheek anno 2016, die volop in beweging is, in de eveneens veranderende maatschappij.
  Door de teruglopende uitleenfunctie (mensen lezen minder boeken en zoeken hun informatie op internet) en – daarmee – minder leden, verandert de rol van ‘minder collectie, naar meer connectie’.
  Het ‘rapport Cohen’ Bibliotheek van de Toekomst zegt daarover: “In een moderne netwerk- samenleving worden lezen en leren steeds meer beïnvloed door, of zelfs onderdeel van, sociale processen”.
  De Bibliotheken in Overijssel hebben zich tot opdracht gesteld om “het maatschappelijk hart van de samenleving te zijn”. De rol van de Bibliotheek bij het ontwikkelen van basisvaardig- heden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) voor elke burger, is reeds volop in gang.
  Intussen zal de dienstverlening zich steeds meer ook op de terreinen ‘werk, geld en gezond- heid’ richten. Dit in het kader van de ‘participatiesamenleving’ waarbij de overheid uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van een ieder.

  Hoe deze verschuivingen zich verhouden tot het beeld en de ervaringen van panelleden

  activiteiten

  Bijna 30% van de BiebPanelleden in Twente heeft in de afgelopen 12 maanden een activiteit van de Bibliotheek bezocht; dat is wat meer dan in het totale Panel.
  Oldenzaal heeft in verhouding een hoog activiteitenbezoek: 35% De leden die activiteiten hebben bezocht, zijn hier positief over.
  De Top 3 van bezochte activiteiten zijn:
      Oldenzaal:
  1. tentoonstelling (38%)
  2. leeskring (30%)
  3. cursus (22%)

  In welke activiteiten is het Panellid het meest geïnteresseerd?
      Oldenzaal:
  1. informatieve lezing (bijeenkomst) over specifiek thema (47%)
  2. presentatie schrijver/literaire avond / tentoonstelling (beide 40%)
  3. cursus (31%)

  Eén derde van het panel heeft geen voorkeur voor een dagdeel. Bepaalde dagdelen die het meest de voorkeur hebben:
  Oldenzaal: dinsdagochtend of-avond en donderdagavond (alle 21%), maandagavond: 20%

  aandachtspunten 
  In het licht van ‘de nieuwe rollen’ van de Bibliotheek (zie bovenbeschreven), is het goed te kijken naar de overeenkomsten tussen de uitkomsten van dit Panel en het actuele beleid.
  Interessant is het dan te kijken welke –specifieke thema’s voor –  cursussen, workshops of lezingen worden genoemd:
   ‘Plaatselijke onderwerpen’ (52%); ‘Geschiedenis’ (51%) en Kunst&Cultuur (47%)

   Bij specifiek de cursussen is er behoefte aan:
  ‘social media’ (43%); ‘cursus schilderen, muziek, andere creatieve vakken’(39 %), ‘nieuwe technologie’ en ‘computercursussen’ (beide 35%). 

  Ook de onderwerpen die genoemd worden als het de behoefte aan spreekuur of loket betreft, verdienen aandacht:
  ‘Juridische zaken’/’notariszaken’ (100%); ‘gemeente’/’overheidszaken’ (75%); ‘wijs met media’ (50%).

  samenwerkingspartners
  “Samenwerking tussen de Bibliotheek en andere organisaties heeft toegevoegde waarde, nog meer voor de samenleving dan voor de leden zelf” zegt 69% van het Twentse Panel.

  De te organiseren activiteiten, bepalen voor een groot deel ook met welke partners er wordt samengewerkt.
  De panelleden noemen ‘andere bibliotheken’ (73%), ‘gemeente’ (55%) en ‘scholen’ (51%), als de 3 waar het meeste mee wordt samengewerkt.

  Minder ‘in beeld’ zijn de partners en stakeholders waarbij de Bibliotheek steeds meer samenwerkt als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en als (mede)ondersteuner van het gemeentelijk beleid.
  In Oldenzaal betreft dat onder andere: Impuls, ROC, diverse gemeentelijke diensten zoals Maatschappelijk Plein/Wijkracht, Loes/GGD, Platform Kunst Cultuur Oldenzaal en Humanitas. Bedrijven en stakeholers betreffen met name: Lions BOCA, RABO-bank en WBO-Wonen. Lions BOCA is b.v. een schakel tussen bedrijven en de Bibliotheek als ‘toeleider' voor leegge- letterden

  aandachtspunt
  Voor een deel geven panelleden een goed beeld terug v.w.b. samenwerkingspartners. Tegelijkertijd is dat beeld onvolledig als het gaat om partners in het verlengde van het ‘sociaal domein’. Dit vraagt om aandacht in de beeldvorming door, én letterlijk te laten zien wat we doen, én het voortdurend bewust zijn van het actief communicatief uitdragen van deze nieuwe rollen.

   samenvatting onderzoek activiteiten artikel

  Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

  Ook meedoen aan het BiebPanel?
  Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

 • Samenvatting onderzoek 'Communicatie'

  Samenvatting onderzoek 'Communicatie'

  Gepubliceerd op: maandag 01 februari 2016

  In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van het Cluster Twente de informatie voorziening van de Bibliotheek beoordelen en hoe deze kan worden geoptimaliseerd.
  De communicatie van de bibliotheken van het Cluster Twente wordt over het geheel genomen positief beoordeeld, zelfs nog wat positiever dan in het totale BiebPanel.

  Hoewel moderne communicatiemiddelen zoals social media in opkomst zijn, zoeken leden algemene informatie nog het liefst via de website, en persoonlijk relevante informatie via de medewerkers, e-mail en/of website.
  Men wil van de Bibliotheek bij voorkeur informatie ontvangen via e-mail, en algemene informatie ook via de digitale nieuwsbrief en website.
  De website, e-mail en de nieuwsbrief blijven dus de belangrijkste communicatiemiddelen.
  De verschillende leeftijdsgroepen hebben daarnaast verschillende behoeften met betrekking tot communicatiemiddelen. Daarbij valt vooral op dat 65-plussers meer dan jongeren hechten aan de bibliotheekmedewerkers.
  Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek!

  welke kanalen worden het meest gebruikt?
  De Top-4 van meest gebruikte vormen voor het krijgen van informatie zijn:
  Communicatie4

  website

  De leden gebruiken vooral de website vaak om informatie te krijgen over de Bibliotheek.
  Naar aanleiding van opmerkingen die panelleden in Cluster Twente maakte, zal aan deze verbeterpunten aandacht worden besteed:

  - Een selectie van nieuw aangeschafte materialen komt prominenter in beeld;
  - De term ‘aanwinsten’ wordt aangepast: ‘nieuw in de collectie’;
  - een deel van de gebruikers vindt de site te vol en (daardoor) te onoverzichtelijk. Er wordt kritische selectie gemaakt op relevantie van de items;
  - provinciaal wordt kritisch gekeken naar de zgn ‘klantreis’ (navigatie t.b.v. inloggen, reserveren, openingstijden, etc.) en naar de gebruikte teksten. Dit levert in het
    voorjaar een toetsing op, welke de Bibliotheek zal gebruiken om de eigen site te verbeteren.

  Nieuwsbrief
  In Twente wordt de digitale nieuwsbrief door ruim de helft van de leden gebruikt om informatie te zoeken over de Bibliotheek. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrij veel bibliotheekleden niet weten hoe ze zich moeten inschrijven voor de digitale nieuwsbrief of niet weten dat de Bibliotheek een nieuwsbrief heeft. In Oldenzaal ontvangt 75% de Nieuwsbrief. Ook het gebruik van de Nieuwsbrief voor het zoeken van informatie ligt hoog, namelijk 60% t.o.v. 53% voor het hele Twentse panel.

  verbeterpunten
    - Oldenzaal voor het optimaliseren van de leesbaarheid wordt gestreefd naar korte nieuwsbrieven met 4 à 5 items;

  informatie gegeven door medewerkers van de Bibliotheek

  Als het gaat om het zoeken naar persoonlijk relevante informatie dan spelen de bibliotheekmedewerkers nog altijd een essentiële rol. Zij worden in dit verband dan ook het vaakst genoemd door bijna de helft van alle panelleden van het Cluster Twente. De panel-
  leden willen vooral dat er medewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden wanneer zij daar behoefte aan hebben.
  Bibliotheekleden waarderen verder de inleverattenties en reserveringsberichten bijzonder; evenals mails over activiteiten en aanwinsten. Meer dan 90% stelt deze op prijs.

  social media

  Panelleden zijn veelal actief op Facebook is (49%), maar slechts 5% volgt de Bibliotheek.
  Voor Twitter geldt: 11% is zelf actief op Twitter waarvan 3% de Bibliotheek volgt.
  Vooral vrouwen zijn actief op Facebook.

  verbeterpunten:
  - in Nieuwsbrieven, persberichten, website etc., meer bekendheid geven aan de social media activiteiten van de Bibliotheek;
  - in de berichten op Facebook en Twitter aandacht geven aanwinsten en activiteiten. Ook het plaatsen van foto’s (albums) n.a.v. activiteiten verdient aandacht.

  Communicatie2Communicatie3
  Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

  Ook meedoen aan het BiebPanel?
  Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!