Rapportages Biebpanel

Samenvatting onderzoek 'Communicatie'

Samenvatting onderzoek 'Communicatie'

In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van het Cluster Twente de informatie voorziening van de Bibliotheek beoordelen en hoe deze kan worden geoptimaliseerd.
De communicatie van de bibliotheken van het Cluster Twente wordt over het geheel genomen positief beoordeeld, zelfs nog wat positiever dan in het totale BiebPanel.

Hoewel moderne communicatiemiddelen zoals social media in opkomst zijn, zoeken leden algemene informatie nog het liefst via de website, en persoonlijk relevante informatie via de medewerkers, e-mail en/of website.
Men wil van de Bibliotheek bij voorkeur informatie ontvangen via e-mail, en algemene informatie ook via de digitale nieuwsbrief en website.
De website, e-mail en de nieuwsbrief blijven dus de belangrijkste communicatiemiddelen.
De verschillende leeftijdsgroepen hebben daarnaast verschillende behoeften met betrekking tot communicatiemiddelen. Daarbij valt vooral op dat 65-plussers meer dan jongeren hechten aan de bibliotheekmedewerkers.
Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek!

welke kanalen worden het meest gebruikt?
De Top-4 van meest gebruikte vormen voor het krijgen van informatie zijn:
Communicatie4

website

De leden gebruiken vooral de website vaak om informatie te krijgen over de Bibliotheek.
Naar aanleiding van opmerkingen die panelleden in Cluster Twente maakte, zal aan deze verbeterpunten aandacht worden besteed:

- Een selectie van nieuw aangeschafte materialen komt prominenter in beeld;
- De term ‘aanwinsten’ wordt aangepast: ‘nieuw in de collectie’;
- een deel van de gebruikers vindt de site te vol en (daardoor) te onoverzichtelijk. Er wordt kritische selectie gemaakt op relevantie van de items;
- provinciaal wordt kritisch gekeken naar de zgn ‘klantreis’ (navigatie t.b.v. inloggen, reserveren, openingstijden, etc.) en naar de gebruikte teksten. Dit levert in het
  voorjaar een toetsing op, welke de Bibliotheek zal gebruiken om de eigen site te verbeteren.

Nieuwsbrief
In Twente wordt de digitale nieuwsbrief door ruim de helft van de leden gebruikt om informatie te zoeken over de Bibliotheek. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrij veel bibliotheekleden niet weten hoe ze zich moeten inschrijven voor de digitale nieuwsbrief of niet weten dat de Bibliotheek een nieuwsbrief heeft. In Oldenzaal ontvangt 75% de Nieuwsbrief. Ook het gebruik van de Nieuwsbrief voor het zoeken van informatie ligt hoog, namelijk 60% t.o.v. 53% voor het hele Twentse panel.

verbeterpunten
  - Oldenzaal voor het optimaliseren van de leesbaarheid wordt gestreefd naar korte nieuwsbrieven met 4 à 5 items;

informatie gegeven door medewerkers van de Bibliotheek

Als het gaat om het zoeken naar persoonlijk relevante informatie dan spelen de bibliotheekmedewerkers nog altijd een essentiële rol. Zij worden in dit verband dan ook het vaakst genoemd door bijna de helft van alle panelleden van het Cluster Twente. De panel-
leden willen vooral dat er medewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden wanneer zij daar behoefte aan hebben.
Bibliotheekleden waarderen verder de inleverattenties en reserveringsberichten bijzonder; evenals mails over activiteiten en aanwinsten. Meer dan 90% stelt deze op prijs.

social media

Panelleden zijn veelal actief op Facebook is (49%), maar slechts 5% volgt de Bibliotheek.
Voor Twitter geldt: 11% is zelf actief op Twitter waarvan 3% de Bibliotheek volgt.
Vooral vrouwen zijn actief op Facebook.

verbeterpunten:
- in Nieuwsbrieven, persberichten, website etc., meer bekendheid geven aan de social media activiteiten van de Bibliotheek;
- in de berichten op Facebook en Twitter aandacht geven aanwinsten en activiteiten. Ook het plaatsen van foto’s (albums) n.a.v. activiteiten verdient aandacht.

Communicatie2Communicatie3
Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

Ook meedoen aan het BiebPanel?
Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!