Rapportages Biebpanel

Samenvatting onderzoek 'Toekomst van de Bibliotheek’

Met de samenvatting van dit onderzoek geven we u inzicht in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek bieden, welke bibliotheekconcepten spreken aan en op welke manier willen leden zelf actief zijn in de Bibliotheek?
Door in de vragenlijst zowel open vragen op te nemen als concrete ideeën en concepten, is geprobeerd zoveel mogelijk input van de panelleden naar voren te halen.
Het is een abstracter onderwerp en biedt daarmee wat minder concrete aanbevelingen en handvatten voor acties op korte termijn. Het geeft wél inzicht in de verwachtingen en
ideeën van leden over de Bibliotheek van de toekomst. En in hoeverre deze aansluiten bij de transitie naar een educatieve en maatschappelijke Bibliotheek.

Voor de Bibliotheek Oldenzaal geven aangedragen ideeën en wensen, een basis om nader in gesprek te gaan v.w.b. nieuw beleid richting de (nieuwe) Bibliotheek In de Vijfhoek.
Hartelijk dank voor uw reacties!

wat moet de Bibliotheek bieden over 10 jaar?
Aan BiebPanel-leden is de open vraag gesteld: “Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?”.
De huidige leden in het totale BiebPanel én in Cluster Twente willen over 10 jaar nog steeds een Bibliotheek waarin boeken centraal staan. Veel leden zeggen specifiek dat ze hechten aan (een breed en actueel aanbod van) papieren boeken. Maar ook een ruimer en
actueler aanbod van e-books is voor veel leden een voorwaarde om in de toekomst gebruik te blijven maken van de Bibliotheek.
toekomst v1

leden van Cluster Twente

  • als het gaat om boeken zeggen leden dat de Bibliotheek gewone, papieren, boeken moet blijven aanbieden;
  • vele leden noemen een groot aanbod e-books als wens voor de toekomst;
  • leden geven verschillende zaken aan met betrekking tot de ruimte: een gezellige, café-achtige ruimte waar veel informatie beschikbaar is; horecafaciliteiten; leeszaal met comfortabele stoelen en goede verlich- ting; rustige ruimte met zitmogelijkheid; open; licht; sfeervol; multifunctioneel; stil; ruimtelijke inrichting; stilte- en  studieplekken en flexibele werkplek -ken voor zzp’ers, etc.;
  • ook noemt men regelmatig dat de Bibliotheek  een ontmoetingsplek moet zijn: een open, gezellige plek, meer ruimte voor ontmoeting en gesprekken, ruimte met mogelijkheid voor digitaal werken, tijdschriften en mogelijkheid om wat te drinken, etc.;
  • leden noemen ook allerlei zaken m.b.t. digitalisering, zoals meer digitale apparaten, digitale interactieve informatie op allerlei gebieden, digitale leeromgeving, alles digitaal en online te downloaden, meer tablets, en dergelijke.

    In Oldenzaal springen de termen ‘gezellig’ en ‘ontmoeting(splek)’ er uit als het gaat om het aantal keren dat deze termen genoemd worden.relevantie van de Bibliotheek over 10 jaar

Aan de Paneleden is een twintigtal opties voorgelegd.
Leden in Twente hebben meer interesse voor sociale contacten/mensen ontmoeten dan gemiddeld in het Panel: 74% in cluster Twente t.o.v. 68% in gehele Panel. Vrouwen hebben voor allerlei zaken meer belangstelling dan mannen, zoals cursussen op het gebied van hobby (75% t.o.v. 72%), activiteiten voor kinderen en ook voor vluchtelingen helpen. 

Het hoogste scoren:
Oldenzaal:
1. ‘het ‘boeken lenen’: 99%. Oldenzaal is daarmee de hoogste binnen het  Cluster Twente, wat als geheel 97% ‘ja’ zegt op dit onderdeel;
2. ‘leestips en inspiratie’: 89 % (t.o.v. 87% in Twente);
3. ‘kranten of tijdschriften lezen’: 88% (t.o.v. 82% - Twente);
In Oldenzaal is er meer belangstelling voor cursussen voor werk/studie dan elders, n.l. 80% t.o.v 75% in Twente.

reactie:
laatst genoemde thema staat binnen het huidige beleid centraal. Dit resultaat is extra reden om dit onder de aandacht te houden.
Ook hebben relatief veel leden, bijna tweederde, belangstelling voor hulp bij het invullen van formulieren (gemeente, belasting e.d.); in Oldenzaal 68% t.o.v. 63% Twente.

reactie:
De Bibliotheek Oldenzaal biedt al sinds 2014, samen met de gemeente, de cursus ‘Digisterker - leer omgaan met digitale loketten van de overheid’, aan.
M.b.t. hulp bij invullen van belastingformulieren, is er in Oldenzaal sprake van een zgn ‘groeimodel’. Er wordt lokaal al veel dienstverlening geboden op dit terrein; de Bibliotheek zal voorlopig een aanvullende rol spelen.

In Oldenzaal wordt bovengemiddeld relevantie gegeven aan:
- nieuwe gadgets/ technische apparaten uitproberen: 57% t.o.v. 50% - Twente;
- uitleencentrum voor apparaten of meubilair: 46% t.o.v. 40% - Twente.

reactie:
beide onderdelen worden meegenomen in de te maken keuzes bij - de invulling van - de ruimtes na de verhuizing naar de Vijfhoek.

bibliotheekconcepten van de toekomst

Meest aansprekende toekomstconcepten zijn een Bibliotheek die zich richt op lezen en informatie (95%), en op persoonlijke ontwikkeling (83%).
Voor driekwart (76%) leden in cluster Twente is een Bibliotheek aantrekkelijk, die zich vooral richt op ‘ontmoetingen verblijf’.
Oldenzaal scoort op persoonlijke ontwikkeling hoger, nl. 89%. Op onderdeel ‘ontmoeting en verblijf’ is dit juist lager, nl.70%

reactie: 
voor de Bibliotheek Oldenzaal geeft dit bruikbare informatie bij beleidskeuzes die we gaan maken m.b.t. de Bibliotheek In den Vijfhoek.

participatie van de leden

Tweederdevan de leden ziet (misschien) een bepaalde actieve rol voor zichzelf in de Bibliotheek van de toekomst. Dat is net wat meer dan in het totale Panel.
In Oldenzaal is de participatie-intentie relatief het hoogst (76% t.o.v. 60% Twente).

Antwoorden op de vraag “Op welke manier zou u dan (misschien) actief kunnen of willen zijn in de Bibliotheek?” leveren in Oldenzaal een aantal reacties op die opvallend vaker gegeven worden. Het betreft:
- (mijn) kennis en ervaring delen of anderen mij met hun kennis;
- informatie verstrekken;
- coördinatie van (al dan niet) fysieke hulp bieden of vragen, b.v. in vorm van WeHelpen.nl;
- ruimte gebruiken voor maken muziek, andere hobby’s of sollicitatieclub;
- praten en leren over de participatiesamenleving;
- voorlezen;
- deelname aan leesclubs, workshops en lezingen (in die volgorde).
ontmoeting v5
Ook meedoen aan het BiebPanel? 

Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. 
Twee keer met een regulier onderzoek en twee zogenaamde ‘flitspeilingen‘. Deze zijn kort en actueel van karakter.

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt! 

toekomst v4toekomst v3