Rapportages Biebpanel

Samenvatting flitspeiling over online privacy

De eerste flitspeiling van 2018 ging over privacy

In deze flitspeiling staat ‘online privacy’ centraal. Maken panelleden zich zorgen over hun online privacy en wat doen zij om hun onlineIn deze flitspeiling staat ‘online privacy’ centraal. Maken panelleden zich zorgen over hun online privacy en wat doen zij om hun onlineprivacy te beschermen?

Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek