lidworden4hoe wordt u lid van de Bibliotheek?

Iedereen kan de Bibliotheek gratis gebruiken. De collectie van de Bibliotheek bestaat uit: boeken, tijdschriften en kranten, dvd's, cd’s en is voor iedereen ter inzage.
Voor het lenen van deze media dient u echter ingeschreven te zijn.
U kunt zich in laten schrijven bij de Klantenservice  in de Bibliotheek. U ontvangt dan een bibliotheekpas. Een legitimatie is hierbij vereist. Bij voorkeur dient gebruik te worden gemaakt van een paspoort of rijbewijs.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar moet jaarlijks abonnementsgeld worden betaald.
Nieuw is het e-book abonnement. Met dit abonnement kunt u alleen digitale boeken (e-books) lenen en geen fysieke materialen uit de Bibliotheekcollectie zelf.

U kunt zich hier online inschrijven en meteen uw favoriete boek reserveren.

tarieven 2018  

Voor 2018 hebben we de prijs onveranderd kunnen laten.
Het tarief  voor een betaald abonnement blijft gehandhaafd op € 49,00 per jaar. Betaling door middel van een machtiging levert u jaarlijks € 1,50 korting op. 
Het contributiebedrag sluit ook aan bij het landelijke tarievensysteem dat op termijn van kracht wordt.

termijnbetaling 
Eveneens bestaat er per incasso de mogelijkheid om uw abonnement in 4 termijnen te betalen.
Dat betekent dat er 4x per jaar een bedrag van € 12,25 wordt afgeschreven van uw rekening waarbij ook hier geldt dat bij inschrijving de eerste termijn contant (of pin-betaling) dient te worden voldaan.
Betaling in termijnen is alleen mogelijk d.m.v. een incasso waarbij de incassokorting niet van toepassing is.

10 redenen om van een betaald abonnement te profiteren

leeftijd

  

   
0 t/m 17 jaar:  gratis    
vanaf 18 jaar:      

abonnement (incl. lenen E-books)

 

 

€ 49,00

€ 47,50

€ 12,25

bij betaling 

bij betaling per incasso

bij betaling per incasso  

1 x per jaar

1x per jaar   

4 x per jaar

 e-book abonnement (alleen E-books)

 

 € 42,00

 € 40,50

 bij betaling

bij betaling per incasso  

1x per jaar

1x per jaar

 tijdelijk abonnement*

€ 15,00

voor 2 maanden

 

Bij inschrijving is contante betaling (of pinnen) verplicht.
Betaalt u de contributie verder automatisch dan is een jaarlijkse incassokorting van € 1,50 van toepassing. Deze korting geldt meteen bij inschrijving. 

 

Onze dienstverlening per abonnement op een rij:

onderdeel: jeugd volwassenen**
• gratis partnerpas (op zelfde adres) nee ja
• leentermijn 3 weken 6 weken
• aantal te lenen materialen 15 onbeperkt
• verlengen (tenzij gereserveerd) gratis; max. 2x gratis; max. 2x
• reserveren gratis*** gratis***
• niet opgehaalde reserveringen € 1,00 € 1,00
• reserveren buiten Overijssel € 3,50 € 3,50
• max. aantal openstaande reserveringen 10 10
• telaat-geld: € 0,15 per uitleendag € 0,15 per uitleendag
• muziek-cd’s /dvd's gratis - max.€ 2,00
gratis - max.€ 2,00
• muziek-cd’s /dvd's buiten Overijssel € 3,00 € 3,00
• dvd’s: € 1,00 gratis
• internet gratis; max. 1 uur per dag gratis; onbeperkt
• duplicaatpas: € 3,50 € 3,50

 Overige tarieven:

fotokopie/print A 4 zw/w € 0,10 
fotokopie/print A4 kleur € 0,50
fotokopie/print A3 zw/w € 0,20
fotokopie/print A3 kleur € 1,00
plastic boekentas € 0,20
gebruik internet voor niet-leden € 0,50 per kwartier
   

*     dit abonnement heeft de uitleenvoorwaarden van volwassenen echter met een leentermijn van 3 weken
**   voor een lid van een bibliotheek buiten Oldenzaal gelden de voorwaarden conform een jeugdabonnement
*** het maximum aantal openstaande reserveringen is bepaald op 10

 - Bij inschrijving zal het abonnementsgeld contant geïnd worden (pinbetaling is mogelijk)

- Een tegemoetkoming in de contributie kan evt. worden verkregen via het Bijdragefonds van de Gemeente Oldenzaal

- Het te laat geld gaat in op de eerste dag na de vervaldatum !

- Klik hier voor tarieven van reserveringen uit andere bibliotheken.

- Download Tarievenfolder

  Download hier de aanvullende leenvoorwaarden

- Ga hier naar bibliotheekreglement