Het Autisme Info Centrum is in de Bibliotheek Oldenzaal, een informatie- en documentatiecentrum waar men vrijblijvend en zonder kosten terecht kan voor informatie of een goed gesprek rondom autisme in alle levensfasen en op alle levensgebieden.
Bezoekers ontmoeten er vrijwilligers vanuit de NVA, die zelf iemand met autisme in hun directe omgeving hebben.

Het spreekuur van AIC Oldenzaal is op de tweede maandag van de maand geopend, met uitzondering van de schoolvakanties,geopend van 11.00 tot 14.00 uur.
Tot en met december is het AIC Oldenzaal geopend op: 10 september, 9 oktober, 12 november en 10 december. 

Gespreksgroep voor ouders van een kind met ASS
Heeft u belangstelling voor deze gespreksgroep? Meldt u dan aan via email:
De bijeenkomsten zijn op vrijdagochtend in Bibliotheek Oldenzaal van 9.15 tot 10.45 uur.
De data tot en met december zijn: 7 september, 16 november en 14 december.

Gespreksgroep voor partners van een persoon met ASS
Heeft u behoefte aan contact met lotgenoten. Op maandag 10 september van 9.15 - 10.45 uur is de eerste bijeenkomst. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u dan aan via:

Het Autisme Info Centrum organiseert regelmatig lezingen of thema bijeenkomsten. Deze worden op deze site in de 'AGENDA ' aangekondigd.

AIC Oldenzaal is gevestigd in Bibliotheek Oldenzaal
Mariëtte Essink, coördinator AIC Oldenzaal
Regio consulent NVA Overijssel
Ganzenmarkt 11, 7571CD Oldenzaal

e-mail:
website: www.autisme.nl, www.balansdigitaal.nl
telefoon: 06-24129063
facebook: www.facebook.com/nvaoverijssel