Autisme Informatie Centrum
Thema Gezondheid, Ouderschap, Jeugd en jongeren
Leeftijd 4-12 (basisschool kids), 12-18 (tieners/jongeren), 18+ (iedereen boven 18)
Leren, lezen en lenen Spreekuren, Activiteiten
Locatie en service Bibliotheek Oldenzaal

Informatie of een goed gesprek rondom autisme in alle levensfasen, op alle levensgebieden I vrijblijvend en zonder kosten

Het Autisme Info Centrum heeft onderdak in de Bibliotheek Oldenzaal; het betreft een informatie- en documentatiecentrum waar bezoekers in gesprek kunnen met vrijwilligers van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Het spreekuur van AIC Oldenzaal is op de volgende data geopend:
Data 2021: 5 november 18:00 - 19:30, 8 november 11:00 - 14:00, 3 december 18:00 - 19:30, 13 december 11:00 - 14:00.

Voor wie?
Het Informatie Centrum is een plek waar je vrijblijvend en zonder kosten terecht kan voor informatie of een goed gesprek rondom autisme in alle levensfasen en op alle levensgebieden.

Wat gebeurt er nog meer
Gespreksgroep voor volwassenen met ASS
Heeft u belangstelling voor deze gespreksgroep? Meld u dan aan via email:
De bijeenkomsten zijn op maandagochtend in Bibliotheek Oldenzaal van 9.45 tot 11.15 uur.
Data 2021: 8 november, 13 december

Gespreksgroep voor ouders van een kind met ASS
Heeft u belangstelling voor deze gespreksgroep? Meld u dan aan via email: De bijeenkomsten zijn op vrijdagochtend in Bibliotheek Oldenzaal van 9.45 tot 11.15 uur. 
Data najaar 2021: 12 november en 17 december

Het Autisme Info Centrum organiseert regelmatig lezingen of thema bijeenkomsten. Deze worden ook in ons 'Programma' aangekondigd.

Kosten:
deelname gespreksgroepen is gratis

Themabijeenkomsten:
voor leden van NVA- Balans en bibliotheekleden: € 3,00,
niet leden €4,00 ( inclusief 2x koffie/thee)
Alleen contant betalen.  

Aanmelden voor de themabijeenkomsten en gespreksgroepen kan via email:


Meer informatie
AIC Oldenzaal is gevestigd in de Bibliotheek Oldenzaal, Ganzenmarkt 11, 7571CD Oldenzaal
contactpersoon: Mariëtte Essink, coördinator AIC Oldenzaal, Regio consulent NVA Overijssel

e-mail:
website: www.autisme.nl, www.balansdigitaal.nl
telefoon: 06-24129063
facebook: www.facebook.com/nvaoverijssel