leeskringenLezen zorgt voor ontspanning; het is als een reis door een andere wereld. Maar als het boek uit is, wilt u er misschien wel eens met anderen over praten. In een leeskring (of leesclub) is dat mogelijk.
Leeskringen bestaan uit fanatieke lezers, maar ook uit mensen die anders niet zo snel aan lezen toekomen. Het uitwisselen van de indrukken over de literatuur maakt dat u op een andere manier opnieuw bezig bent met het boek of de auteur. Maar deelnemen aan een leeskring zorgt ook voor de continuïteit, de stok achter de deur.
Het levert een verbreding van uw kennis op en u krijgt andere titels te lezen dan die u wellicht normaal gesproken leest.
Als u graag in een leeskring met anderen over boeken van gedachten wilt wisselen, zijn er twee mogelijkheden: aansluiten bij een leeskring die al functioneert óf zelf het initiatief nemen tot het oprichten van een leeskring.
In de gemeente Oldenzaal zijn al verschillende leeskringen actief. Zij zijn aangesloten bij een (vrouwen)vereniging of andere organisatie, zoals de Bibliotheek of behoren tot de zogenaamde 'wilde', niet aangesloten, leeskringen.

eigen leeskringen van de Bibliotheek Oldenzaal
leeskring Literatuur

De Bibliotheek Oldenzaal heeft 2 literaire leeskringen. Deze leeskringen komen 5 x per jaar, op een maandagavond in het Bibliotheekgebouw bij elkaar om een boek te bespreken.
De begeleiding is in handen van docenten Nederlands. De Bibliotheek zorgt voor de boeken.
Wilt u meer weten over bovenstaande neem dan contact op met:
Benno Strengers, 0541 - 512516
E-mail:

leeskring Geschiedenis
Tevens heeft de Bibliotheek Oldenzaal twee leeskringen geschiedenis. Deze leeskringen komen 5 x per jaar, op een woensdagochtend in de Bibliotheek bij elkaar om een boek te bespreken.
De bijeenkomsten duren ca. 1,5 uur. Elke leeskring bestaat uit 10 personen en de begeleiding is in handen van een docent geschiedenis.
De groep kiest gezamenlijk de te bespreken titels en de leeskringleden schaffen zelf de boeken aan.
De Bibliotheek zorgt voor de achtergrondinformatie.
De kosten bedragen € 30,00 per jaar.
Wilt u meer weten over bovenstaande neem dan contact op met:
Benno Strengers, 0541 - 512516
E-mail: 

leeskring Engels
Deze leeskring is bijzonder geschikt en bedoeld voor geïnteresseerden in Engelse literatuur.
Het lezen van een boek en het samen bespreken van de inhoud en thematiek, vormt een uiterst geschikte basis om zowel uw kennis van het Engels als uw kennis van de Engelse literatuur te verbreden en te verdiepen.
De leeskring wordt gehouden in de Bibliotheek en begeleid door voormalig docent Engels Ton Veldhuis.
Er volgen, tot en met mei, in totaal 5 bijeenkomsten van 90 minuten. In totaal worden er 5 boeken besproken.
De kosten voor deze hele cyclus bedragen € 30,00 exclusief de aanschaf van de boeken.
Voor meer informatie en/of opgave:

zelf een leeskring beginnen
Wat kan de bibliotheek doen voor leeskringen, zowel voor bestaande als voor nieuw op te richten leeskringen?
Ondersteuning kan worden verleend door de Rijnbrinkgroep (RBG), de provinciale serviceorganisatie voor openbare bibliotheken. De RBG heeft voor leeskringen een ruime collectie boeken waaruit gekozen kan worden.

koopaanbod
Elk jaar kiest de RBG, met vertegenwoordigers van de NBvP-Vrouwen van Nu, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) en Literatuurclubs Drenthe (www.literatuurclubsdrenthe.nl) vier literaire romans uit. Leeskringen kunnen deze met korting kopen als pakket, indien gewenst met documentatie. De bestelling moet eind mei binnen zijn, de RBG levert de boeken eind augustus.
Bestelformulieren zijn verkrijgbaar bij de RBG: www.rijnbrinkgroep.nl

weblog
Het weblog voor leeskringen http://leeskringenoverijssel.blogspot.com/ van de RBG bevat boekennieuws, verwijzingen naar informatie over schrijvers en leestips.

literaire activiteiten in de bibliotheek
Regelmatig nodigt de Bibliotheek auteurs uit om een lezing te komen geven.Kijk regelmatig in onze 'activiteiten' op deze site om te weten welke auteurs op bezoek komen.