omschrijving
Zijn er op uw school leerlingen die moeite hebben met lezen? Het Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek kan hen ondersteuning bieden. Het Makkelijk Lezen Plein is een verzameling (luister)boeken die geschikt zijn voor kinderen met leesproblemen. Bovendien biedt het Makkelijk Lezen Plein informatie voor ouders en leerkrachten rond leesproblemen én zijn leeshulpmiddelen, zoals een daisyspeler, uit te proberen of te leen

doel
Nederlands: taalbeschouwing
De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

doelgroep
Heeft uw kind moeite met lezen? Of is het dyslectisch? Dan kan het in de bibliotheek terecht bij het Makkelijk Lezen Plein. Hier vindt uw kind eenvoudig te lezen, aantrekkelijke lees- en informatieve boeken, maar ook luisterboeken. 
Bovendien vindt u hier als ouder achtergrondinformatie én zijn leeshulpmiddelen, zoals een daisy-speler te leen. Een daisy-speler is een hulpmiddel waarmee daisy-roms afgespeeld kunnen worden: dit zijn luisterboeken met extra mogelijkheden voor tempo en tussendoor stoppen en op dezelfde plek verder gaan.

prijs
Gratis

meer informatie
Zie ook www.makkelijklezenplein.nl.