de VoorleesExpress: geen kind zonder voorlezen
VLExpressNiet alle kinderen worden thuis voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand daarna weer in te halen. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat  ze een goede toekomst tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal.
De VoorleesExpress: geen kind zonder voorlezen!

wat doet de VoorleesExpress precies?
De VoorleesExpress helpt autochtone en allochtone gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met ongeveer 8 jaar) te stimuleren.
Een vaste vrijwilliger komt twintig keer bij hen thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten. Boeken moeten uiteindelijk een blijvende plek krijgen in het dagelijks leven van de kinderen. Ze gaan lezen leuker vinden en ontwikkelen zich beter.

De vrijwilligers die hiervoor in wordt gezet, hebben allen een speciaal trainingstraject gevolgd. De VoorleesExpress draait inmiddels op veel plaatsen in Nederland. Al meer dan drieduizend gezinnen maken gebruik van dit initiatief.

wat doet de Bibliotheek?
Wij zorgen ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn, trainen hun voorleesvaardigheden en geven ze advies over het kiezen van voorleesboeken. Hun kennis en vaardigheden moeten ze uiteindelijk weer overbrengen aan de ouders van de kinderen. Daar kan de Bibliotheek goed bij helpen. Samen zorgen we ervoor dat de ouders de mogelijkheden van de Bibliotheek kennen en worden ze geholpen in het gebruik van de jeugdcollecties.

gezinnen
Kent u een gezin met kleine kinderen dat graag voorgelezen wil worden, geef het dan aan ons door.
Dat kan via de Bibliotheek Oldenzaal: 
Tel.: 0541-512516
Meer over de VoorleesExpress is te vinden op www.voorleesexpress.nl

vrijwilligers
Wilt u als vrijwilliger helpen om heel concreet de taalvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren dan kunt zich ook aanmelden bij de VoorleesExpress Oldenzaal – Leonie Schepers:     telefoon: 0541-512516

Als vrijwilliger bij de VoorleesExpress kunt u  op 2 manieren bijdragen:
- als voorleesvrijwilliger.
Als voorleesvrijwilliger bezoekt u een gezin gedurende 20 weken en draagt u door het daadwerkelijk voorlezen in het gezin direct bij aan de taalverrijking binnen het gezin. Het wekelijkse bezoek duurt per week circa een uur.
- als coördinator.
Als coördinator begeleidt u maximaal 5 voorleesvrijwilligers. Met de voorleesvrijwilliger bezoekt u 3 x het betreffende gezin en bespreekt u de doelen en de voortgang van het voorlezen met de ouders/verzorgers. Als coördinator organiseert u ook enkele bijeenkomsten voor de voorleesvrijwilligers, waarbij ervaringen kunnen worden gedeeld en besproken, neemt u deel aan regionale coördinatorbijeenkomsten én fungeert u als tussenpersoon tussen de vrijwilliger en de lokale organisatie van de VoorleesExpress.