Ondersteun als bedrijf

We hebben grote plannen. De Bibliotheek is namelijk allang niet meer alleen een plek om boeken te lenen. Steeds meer van onze inzet richt zich op het ontwikkelen van maatschappelijke en educatieve programma’s. We zijn goed op weg, maar willen verder uitbreiden en professionaliseren.

Alle extra inkomsten zijn daarom van harte welkom. Wil jouw organisatie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen iets extra’s betekenen voor de stad Hengelo? Dan ben je bij de Bibliotheek aan het juiste adres.

Waar ligt jullie hart?

Jeugd & Onderwijs

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien om zo volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving.

De Bibliotheek richt zich op mediawijsheid en leesplezier.

Meer leesplezier > meer lezen > beter in taal > meer kansen

Participatie & zelfredzaamheid

Alles staat of valt met lezen. In de huidige kennissa­menleving is 80% van het werk gerelateerd aan lezen en schrijven. Een goede taal- en leesvaardigheid is onmisbaar voor een maatschappelijke carrière. Maar 2,5 miljoen Nederlanders kunnen onvoldoende meedraaien in de maatschappij, doordat ze niet goed genoeg kunnen lezen, rekenen of met computers omgaan.  

De Bibliotheek richt zich op de aanpak van laaggeletterdheid en digitale zelfredzaamheid. Daarnaast leggen we waar mogelijk de relatie met werk, geld en gezondheid.

Betere taalvaardigheid > betere baan > hoger salaris > betere gezondheid > vaker politiek en maatschappelijk actief

Persoonlijke ontwikkeling

De Bibliotheek richt zich vanaf haar bestaan op ontwikkeling en ontplooiing van individu en samen­leving. Ook in de toekomst blijft de Bibliotheek een vitale schakel in de kennissamenleving. De Bibliotheek is, naast school, de enige instelling die garandeert dat iedereen toegang heeft tot informatie, bronnen en kennis om zichzelf te ontwikkelen.

De Bibliotheek is als maatschappelijk hart in de samenleving een belangrijke plek om kennis, gedachten en overtuigingen met elkaar uit te wisselen. Dit kan in de vorm van debatten, lezingen, workshops, cursussen, spreekuren, werkplekken, ontmoeting en overleg. Georganiseerd voor én met lokale partners en inwoners.

Goede, betrouwbare informatie > veilige omgeving > knooppunt van kennis > toegankelijk voor iedereen

Uitgebreidere informatie is te vinden in ons beleidsprogramma.

Belastingvoordeel

Bibliotheken zijn bij de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI). Dat betekent dat bedrijven extra aftrek krijgen. De gift mag verhoogt worden met 25%. Bij bijvoorbeeld een donatie van € 100,-, mag € 125,- worden afgetrokken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer over onze ANBI-status lees je hier.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.